Izabrani novi prodekani Fakulteta tehničkih nauka


14.09.2011. - 00:00
Savet Fakulteta tehničkih nauka na sednici održanoj 14. septembra izabrao je prodekane FTN-a koje je delegiralo Nastavno-naučno veće. Prodekani u sastavu:

prof. dr Vladimir Katić - prodekan za finansije i razvoj,
prof. dr Srđan Kolaković - prodekan za investicije i saradnju sa privredom,
prof. dr Filip Kulić - prodekan za nauku i međunarodnu saradnju i
prof. dr Dragiša Vilotić - prodekan za nastavu,

zajedno će sa dekanom prof. dr Radetom Doroslovačkim u naredne tri godini voditi Fakultet.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.