Glasanje za novo rukovodstvo. Savet FTN-a izglasao novog dekana


15.06.2012. - 00:00
Savet Fakulteta tehničkih nauka na poslednjoj sednici koja je održana 15. juna 2012. godina izabrao je novog dekana FTN-a koji će u naredne tri godine sa svojim timom voditi FTN. Kandidat prof. dr Rade Doroslovački kojeg su članovi nastavno-naučnog veća delegirali sa 31 glasova, osvojio je većinu i sa 14 glasova odneo pobedu nad protivkanidatom prof. dr Vojinom Šenkomkoji je dobio devet glasova na Savetu FTN-a. Prethodno je održana sednica nastavnog-naučnog veća na kojoj su se članovi izjasnili svoje stavove i delegirali kandidate o kojima je kasnije Savet FTN-a  odlučivao. Tokom održavanja sednice Saveta oba kandidata su saopštila svoje programe i planove razvoja FTN-a. Glasanje za novu upravu nadgledala je Fakultetska izborna komisija u sastavu: predsednik: prof. dr Mila Stojaković, član: prof. dr Branislava Novaković i sekeretar FTN-a Ivan Nešković. O budućim prodekanima odlučivaće se na sednici Saveta FTN-a koja će se održati sredinom septembra. Novi dekan prof. dr Rade Doroslovački preuzeće dužnost od sadašnjeg dekana FTN-a prof. dr Ilije Ćosića 1. oktobra 2012. godine.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.