Predmet: Fizika (17 - E103)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.02.2006..

Pružanje studentima osnovnih znanja iz bazičnih zakona fizike, prvenstveno termodinamike, talasnog kretanja i osnova atomske fizike, sa naglaskom na njihovu primenu u elektrotehnici.
Stečena znanja će biti korišćena u stručnim predmetima za razumevanje fizičke suštine tehničkih procesa.
Atomska i molekularna struktura materije. Maksvelova i Bolcmanova statistika mikročestica. Zakoni termodinamike. Fazni prelazi. Kinetičke pojave (difuzija, provođenje toplote, viskoznost). Progresivni mehanički talasi. Ultrazvuk i primene. Doplerov efekat i primene. Fizički i fiziološki intenzitet zvuka. Elektromagnetni talasi, klasični Hercov dipol. Borov model atoma, emisija i apsorpcija fotona. Fotoefekat i Komptonov efekat. De Broljev dualizam, elektronski mikroskop. Geometrijska optika, prelamanje talasa, ogledala, sočiva, mikroskop. Talasna optika, interferencija, difrakcija, disperzija, polarizacija. Elementarne osnove kvantne mehanike i kvantne statističke fizike (Hajzenbergov princip, Šredingerova jednačina, Fermi - Dirakova raspodela).
Predavanja. Laboratorijske vežbe. Računske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima primene fizičkih zakonitosti u tehnici. Laboratorijske vežbe podrazumevaju eksperimentalan rad iz oblasti koje su predviđene planom i programom. Računske vežbe obuhvataju karakteristične primere koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadatka i produbljuju razumevanje osnovnih fizičkih zakonitosti u prirodi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Satarić, M.Fizika : termodinamika i talasno kretanje 2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Satarić, M., Mihajlović, A.Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Satarić, M. i dr.Zbirka zadataka iz fizike za studente elektrotehnike2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ilić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Zečević Milka
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Rikalo Aleksandar
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Šešelja Petra
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe