Predmet: Matematika 3 (17 - M4201)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz teorije redova, integralnih transformacija, integrala, teorije polja i parcijalnih diferencijalnih jednačina.
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći pređeno gradivo iz teorije redova, integralnih transformacija, integrala, teorije polja i parcijalnih diferencijalnih jednačina.
Teorijska nastava (predavanja): Teorija redova (Brojni, funkcionalni, stepeni i Furijeovi redovi.).Integralne transformacije (Nesvojstveni integral. Laplasova i Furijeova transformacija.). Integrali (Dvostruki, trostruki, krivolinijski i površinski integral. Formule veze.). Teorija polja (Vektorska funkcija jedne i više promenljivih; granična vrednost; neprekidnost; izvod. Skalarna polja; izvod u pravcu; gradijent;Hamiltonov operator. Vektorska polja; rotor; divergencija; rad; cirkulacija; fluks.).Parcijalne diferencijalne jednačine(P D J prvog reda. P D J drugog reda; hiperbolične, parabolične i eliptične jednačine. Numeričko rešavanje P D J.). Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko-računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teoretskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teoretskog dela gradiva. Na računskim vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledeća 3 dela (prvi deo: teorija redova i integralne transformacije; drugi deo: integrali i teorija polja; treći deo: parcijalne diferencijalne jednačine.). Usmeni deo završnog ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
N. Adžić, i dr.MATEMATIČKA analiza II 1996Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Stojaković, M.Matematička analiza 22004Symbol, Novi SadSrpski jezik
Ralević, N., Čomić, L.Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz matematičke analize II2003Symbol, Novi SadSrpski jezik
Kovačević, I., Marić, V., Ralević, N.Integrali funkcija više promenljivih i teorija polja2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda35.00
Praktični deo ispita - zadacineda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Tomić dr Filip
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tomić dr Filip
Vanredni profesor

Auditorne vežbe