Predmet: Fizika (06 - E215)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Fizika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Modeliranje i simulacija sistemadada
Sticanje osnovnih znanja iz fizike.
Stečena znanja omogućavaju razumevanje fizičkih procesa na kojima se zasniva rad računara i drugih tehničkih uređaja.
Kinematika i dinamika translatornog i rotacionog kretanja. Sila. Njutnovi zakoni i zakoni održanja. Gravitaciono polje. Harmonijske oscilacije. Specijalna teorija relativnosti. Osnovi fizike plazme (fuzija). Osnovi mehanike fluida. I i II princip termodinamike. Fazni prelazi. Maksvel-Bolcmanova raspodela. Fizička kinetika. Difuzija, prenos toplote i viskoznost. Talasno kretanje; mehanički i elektromagnetni talasi. Talasna i geometrijska optika. Osnovi kvantne fizike. Šredingerova jednačina i njena primena. Fermi-Dirakova statistika i primena na poluprovodnike. Elementi fizike čvrstog stanja. Boze-Ajnštajnova raspodela i primena na LASER-e i superprovodnike.
Predavanja; laboratorijske vezbe; računske vežbe; konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadataka. Laboratorijske vežbe obuhvataju eksperimente iz oblasti koje su obuhvaćene planom i programom. Na računskim vežbama rade se karakteristični zadaci i produbljuje se gradivo izloženo na predavanjima. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Delovi gradiva koji predstavljaju logičke celine mogu se polagati u toku izvođenja nastavnog procesa preko kolokvijuma. Završni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
dr Ljuba Budinski-PetkovićFizika2008Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
D. Ćirić, A. Kozmidis-Petrović i drugiZbirka rešenih zadataka iz fizike I deo2004Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
M. Satarić, U. Kozmidis-Luburić, Lj. Budinski-Petković i dr.Zbirka rešenih zadataka iz fizike II deo2005Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Lj. Budinski-Petković, M. Vučinić-Vasić, D. IlićPraktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2005Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Završni ispit - I deoneda35.00
Završni ispit - II deoneda35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Satarić dr Miljko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Budinski-Petković dr Ljuba
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stojković dr Ivana
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ilić Strahinja
Asistent-master

Laboratorijske vežbe