На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
доц. др Лука СтрезоскиДоцент21.09.2020.Катедра за електроенергетику и примењено софтверско инжењерство20200921