Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
vanr. prof. dr Dragan MilićevićVanredni profesor01.10.2015.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače20151001