Predmet: Logistika preduzeća (17 - S0221)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastLogistika i intermodalni transport
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja o značaju logistike u preduzećima, kao i o različitim logističkim strategijama i koncepcijama koje se odražavaju na način prostorne i vremenske transformacije robnih tokova.
Po završetku kursa student će biti sposoban da: prepozna i definiše ulogu i mesto logistike u preduzeću; definiše strukturu logističkog sistema i logističkih procesa u preduzeću prema zahtevima materijalnih dobara; identifikuje, opiše i kvantifikuje logističke procese; proceni osnovne performanse logističkih procesa i sistema; kritički analizira različita alternativna rešenja za realizaciju logističkih procesa; pravilno pristupi organizovanju, upravljanju i kontroli tokova materijalnih dobara i pripadajućih informacija.
Ciljevi i zadaci logistike preduzeća. Sistem logistike preduzeća. Logistička strategija i koncepcija preduzeća. Upravljanje transportnim podsistemom. Tipične tehnologije za skladištenje komadnih tereta. Upravljanje skladišnim podsistemom. Upravljanje zalihama. Logistika nabavke (snabdevanja). Logistika proizvodnje. Logistika distribucije. Reverzna logistika. Informacioni tokovi i tehnologije u logističkom sistemu. Logističke performanse i kontroling. Organizaciona forma logističke funkcije u preduzeću.
Predavanja, vežbe, konsultacije, debate. U okviru predmeta predviđen je obilazak preduzeća sa izraženim logističkim procesima. Provera znanja: pismeni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nikoličić, S., Stojanović, Đ., Maslarić, M.Osnovi logistike: principi, sistemi i procesi2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vladeta GajićLogistika preduzeća, skripte sa predavanja2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Georgijević, M.Tehnička logistika2011Zadužbina Andrejević, Novi SadSrpski jezik
Bloomberg, D., LeMaz, S., Hanna, J.Logistika2006Mate, ZagrebHrvatski
Kilibarda, M., Zečević, S.Upravljanje kvalitetom u logistici2008Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikoličić dr Svetlana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mirčetić Dejan
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Veličković Marko
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe