Predmet: Energetska efikasnost i sertifikacija građevinskih objekata (11 - GS001)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje i izgradnju energetski efikasnih građevinskih objekata.
Stečeno znanje studenti će koristiti kod energetske sertifikacije građevinskih objekata. Kandidati će se osoposobiti za analizu urbanističkih i bioklimatskih aspekata energetske efikasnosti objekata. Studenti će savladati metodologiju i metode proračuna potrebne energije za grejanje i hlađenje građevinskih objekata, prevashodno zgrada,kao i metode proračuna emisije SO2.
Direktive EU (ERVD iz 2002. i 2010. g.). Iskustva evropskih zemalja. Arihitektonsko-urbanistički aspekti energetske efikasnosti građevinskih objekata: odabir lokacije, orijentacija objekta, uticaj vetra, zelenila (bioklimatska arhitektura). Energetski dobici: Tromb-Mišelov zid, svetlarnici. Osnovni zakoni termodinamike. Provođenje toplote u telima. Građevinska fizika. Metodologija proračuna potrebne energije za grejanje i hlađenje (SRPS EN ISO 13790). Primeri proračuna za karakteristične objekte. Primer izrade Elaborata energetske efikasnosti za karakterističan objekat. Primer izrade pasoša energetske efikasnosti karakterističnog novog ili postojećeg objekta.
Predavanja; Laboratorijske i auditorne vežbe; Konsultacije. Ispit (koji obuhvata celo gradivo) se sastoji iz tri domaća zadatka (rada), seminarskog rada (kolokvijuma) koji predstavlja Elaborat energetske efikasnosti zadatog objekta i završnog ipita. Studenti koji ne polože usmeni deo ispita preko domaćih radova i kolokvijuma, polažu usmeni deo u ispitnim rokovima. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene iz domaćih radova i uspeha na kolokvijumima, tj. ispitu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
4. D. Šumarac, M. Todorović, M. Đurović-Petrović. N. Trišović„Energy efficiency of residential buildings in Serbia“ 2010Thermal Science Vol.14, pp.97-113,Engleski
D. ŠumaracEnergtska efikasnost zgrada2005Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šumarac dr Dragoslav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Radeka dr Miroslava
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Malešev Mirjana

Predavanja
Nedostaje slika

Bajšanski dr Ivana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Radeka dr Miroslava
Redovni profesor

Auditorne vežbe