Predmet: Analogna mikroelektronska kola (17 - EM301A)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Analogna mikroelektronska kola

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Elektronska kola visokih performansidane
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti analognih mikroelektronskih kola, pojačavačkih kola, kola sa povratnom spregom, harmonijskih oscilatora, izvora napajanja i konvertora. Priprema za simulaciju složenih elektronskih kola. Sticanje osnovnih znanja potrebnih za projektovanje integrisanih analognih kola.
Sposobnost analize i osnovna znanja iz projektovanja: pojačavača napona i snage, pojačavača sa različitim frekventnim karakteristikama, kola sa povratnom spregom, kola sa operacionim pojačavačima, harmonijskih oscilatora, izvora napajanja za elektronska kola. Sticanje osnovnih znanja potrebnih za projektovanje analognih i bazičnih digitalnih integrisanih kola.
Jednostepeni i višestepeni pojačavači. Diferencijalni pojačavači, Frekvenciske karakteristike pojačavača, Izlazni stepeni, Analiza elektronskih kola pomoću SPICE-a. Pojačavači sa povratnom spregom, Operacioni pojačavači, Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom. Harmonijski oscilatori, Izvori napajanja, Aktivni filtri. Polarizacija integrisanih analognih kola. AD i DA konvertori.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Živanov, M.Elektronika : pojačavačka kola, teorija i zadaci2004Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
S.Lj.Tešić, D.M.VasiljevićOsnovi elektronike: komponente, pojačavačka kola, impulsna i digitalna kola1997Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
R.C.JaegerMicroelectronic Circuit Design1997McGraw-Hill Companies, Inc., New YorkEngleski
A.S. Sedra., K.C. SmithMicroelectronic Circuit Design1997Holt, Renehart@Winston, New YorkEngleski
S. MarjanovićElektronika 11998Beopres, BeogradSrpski jezik
Millman, J., Grabel, A.Microelectronics1987McGraw-Hill Companies, New YorkEngleski
Živanov, M.Elektroenergetski pretvarači : zbirka rešenih zadataka2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Babković dr Kalman
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Babković dr Kalman
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vasiljević-Toskić Marko
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vasiljević-Toskić Marko
Asistent-master

Laboratorijske vežbe