Predmet: Upravljanje projektima (12 - S1443P)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastSaobraćajno inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja o osnovama upravljanja projektima u organizacionom, tehničkom i tehnološkom smislu, upravljanje procesima i aktivnosti koje su u vezi sa izradom projketne dokumentacije i procesa koji su u vezi sa aktivnostima vezanim za samu realizaciju projekta, znanja iz oblasti korišćenja specijalizovanih softvera koji se koriste za upravljanje projektima, upoznavanje sa vrstama projekata.
Sticanje teorijskih i praktičnih zananja i veština u oblasti upravljanja projektima u organizacionom, tehničkom i tehnološkom smislu, obučensot za rad na specijalizovanim softverima koji se koriste pri realizaciji i praćenju projekata. Nastava i vežbe prilagođeni studentima departmana za saobraćaj FTN-a.
Ciljevi i zadaci projekata. Značaj upravljanja projekotm u izradi projektne dokumentacije i realizaciji projekata u opštrem i posebnom smislu. Pojam i vrste projekta. Šta je projekat. Koje su definicije projekatata i kakve vrste projekata postoje.Šta podrazumeva šira definicija projekta. Koje su zajedničke karakteristike projekata. Šta su osnovni ciljevi projekata u organizacionom, tehnološkom i tehničkom smislu. Šta su troškovi projekta i koja vrsta troškova postoji u fazi izrade projekata i izvođenja nekog projekta. Postojeći organizacioni koncepti vezani za upravljanje projektom. Razvoj i osnovne karakteristike organizacionih koncepta za upravljanje projektom. Organizacioni tipovi vezani za upravljanje projektima. Upravljanje ljudskim resursima u projketu - onsove, upravljanje rizikom projekta -osnove. Upravljanje promenama u projektu. Postojeći koncepti upravljanja projektima u tehničkom i tehnološkom smislu. Planiranje realizacije projekta: planiranje vremena potrebnog za realizaciju projekta u organizacionom, tehničkom i tehnološkom smislu (sa primerima u oblasti saobraćaja i infrastrukture), planiranje resursa za izvršenje projekta ( u tehničkom i tehnološkom smislu (sa primerima u oblasti saobraćaja i infrastrukture), palniranje troškova projekta. Praćenje i kontrola realizacije projekta. Metode i tehnike koje se korite pri upravljanju projektima. mrežni plan, CPM metoda (CRITICAL PATH METHOD), PERTH metoda , PBS (PERSONAL BRAKEDOWN STRUCTURE), WBC (WORK BRAKEDOWN STRUCTURE), OBS (ORGANIZATION BRAKEDOWN STRUCTURE). SOFTWARE MICROSFT 2007, Onovi softvera PRIMAVERA 2006. Posebno za svaku grupu studenata prikladni primeri vezani za upravljanje projektima uz definisane aktivnosti, resurse i potrebno vreme, uz primenu softvera Microsoft project.
Predavanja i rašunarske vežbe, i izrada semniraskog rada. Ispit se polaže kolokvijalno u dva kolokvijuma + usmeni deo ispita ili ceo ispit u ispitnom roku (pismeno+usmeno). Studenti koji se odluče da polažu ispit preko kolokvijuma, polažu kolokvijum 1 i kolopkvijum 2. U slučaju da student položi kolokvijum 1, ima mogućnost da polaže i kolokvijum 2. U slučaju da položi i kolokvijum 2, izlazi samo na usmeni deo ispita. Obavezna je izrada i odbrana seminarskog rada koji se radi na računarskim vežbama i koji se brani pošto student položi kolokvijume (ili pismeni deo ispita) i porđe usmeni deo ispita. Student koji ne položi kolokvijum 1 (ili ne izađe na polaganje kolokvijuma 1), nema mogućnost da izađe na kolokvijum 2, i izlazi na ceo ispit: pismeni + usmeni.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
BELBIN, R. MBEYOND THE TEAM2000BUTTERWORTH-HEINEMANN, OXFORDEngleski
BRADELY,KA PRACTICAL HANDBOOK1993BUTTERWORTH-HEINEMANN, OXFORDEngleski
BURKE, RPROJECT MANAGEMENT PLANING AND CONTROL1998WILEYEngleski
BURKE, RPROJECT MANAGEMENT PLANING AND CONTROL QUES2000WILEYEngleski
GAJIĆ VLOGISTIKA PREDUZEĆA-SKRIPTE SA PREDAVANJA2002FTN NOVI SADSrpski jezik
CHAPMAN,C., WARD,SPROJECT RISK MANAGEMNET, TECHNIQUES AND INSIGHTS1997WILEYEngleski
CLARK,JMANAGEMENT INOVATION AND SAGE1995SAGE PUBLICATIONS, LONDONEngleski
CVETANOVIĆ A.OSNOVI PUTEVA1989NAUČNA KNJIGA, BEOGRADSrpski jezik
DALE, B., PLINKETT,JQUALITY COSTING2000CHAPMANANDHALL, LONDONEngleski
DRUCKER,PTHE NEW ORGANISATION1995HARVARD BUSINESS REIEWEngleski
DRUCKER,P.MENADžMENT ZA BUDUĆNOST1995GRMEČ, PRIVREDNI PREGLED, BEOGRADEngleski
STONER Dž, FRIMAN E., GILBERT D.Managemnet2002ŽELIND, BEOGRADEngleski
JOVANOVIĆ P.UPRAVLjANjE PROJETNOM PROJECT MANAGEMENT2002GRAFOSLOG BEOGRADSrpski jezik
KUJAČIĆ M.PRIMENA ANALITIČKOG MREŽNOG PROCESA U PROJEKTOVANJU ORGANIZACIJE POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA2002SAOBRAĆAJNI FAKULTET, BEOGRADSrpski jezik
KUJAČIĆ M.POŠTANSKI SAOBRAĆAJ2005FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SADSrpski jezik
FULLER, J.MANAGING PERFOMANCE IMPROVEMENT PROJECTS: PREPARING, PLANNING, IMPLEMENTING1997WILEYEngleski
KERZNER, H.ADVANCED ROJECT MANAGEMENT: BEST PRACTICIES ON IMPLEMENTATION2003WILEYEngleski
PINTO, J.,SLIVEN, D.CRITICAL FACTORS IN SUCCESSUFUL PROJECT MANAGEMENT1997WILEYEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumdada20.00
Kolokvijumdada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada30.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Atanasković dr Predrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Atanasković dr Predrag
Redovni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dupljanin Đorđije
Docent

Računarske vežbe