Predmet: Telekomunikacione mreže i saobraćaj (12 - S1437P)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje sa telekomunikacionim saobraćajem, komutacionim centrima, prenosnim sistemima i signalizacijom u telekomunikacionim mrežama.
Student može da proračuna saobraćaj u mrežama sa komutacijom kola. Student se upoznaje sa komutacijom kola i asinhronim režimom prenosa. Student se upoznaje sa signalizacijom u telekomunikacionim mrežama. Student se upoznaje sa fizičkom i softverskom strukturom digitalne telefonske centrale. Student se upoznaje sa osnovama optičkih prenosnih puteva i sinhronom digitalnom hijerahijom.
• Osnovi telekomunikacionog saobraćaja. Proračun vodova telefonske mreže. Planovi numeracije u mrežama sa komutaciojom kola. Komutacija kola, • Asinhroni režim prenosa (ATM), • Impulsne i tonske signalizacije u javnim komutiranim telefonskim mrežama, • Fizička i softverska struktura digitalne telefonske centrale, • Korisnička signalizacija (DSS1) u digitalnim mrežama sa komutacijom kola, • Mrežna signalizacija (SS7) u mrežama sa komutacijom kola, • Osnove i arhitektura uskopojasne ISDN mreže, • Arhitektura i protokoli mobilnih mreža, • Osnove optičkih sistema prenosa, • Sinhrona digitalna hijerarhija (SDH).
Predavanja i vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stanislav MatićPrincipi komutacije u telekomunikacijama1993Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šećerov dr Emil
Profesor strukovnih studija

Predavanja
Nedostaje slika

Bojović dr Živko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milić Miodrag

Auditorne vežbe