Predmet: Engleski jezik - napredni srednji (06 - EJ04L)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastEngleski jezik
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik - srednjidada

Predmeti kojima je preduslov predmet Engleski jezik - napredni srednji

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik za inženjere 1dada
Engleski jezik za GRID 1neda
Dalje usavršavanje svih jezičkih veština. Razvijanje strategija za bolje razumevanje pisanog teksta i sopstvenih sposobnosti pismenog izražavanja. Prepoznavanje i upotreba zvaničnog i nezvaničnog stila u komunikaciji, kao i drugih formi pismenog izražavanja. Razvijanje sposobnosti prezentacije, izražavanje slaganja i neslaganja i sl. Proširivanje fonda reči i usvajanje konstrukcija sa gerundima i infinitivima i indirektnim govorom.
Studenti su sposobni da se snađu prilikom čitanja složenijih tekstova koristeći strategije koje im pomažu prilikom čitanja. Sposobni su da se pismeno izražavaju koristeći odgovarajuću formu i stil. Umeju da sa određenim stepenom sigurnosti usmeno prezentuju svoje ideje i izraze slaganje ili neslaganje sa tudjim idejama. Poseduju širi fond reči i sigurni su u upotrebi glagolskih vremena i složenijih rečeničnih konstrukcija.
Strategije za razumevanje teksta na stranom jeziku. Korišćenje tekst organizatora. Upotreba zvaničnog i nezvaničnog stila i izbor odgovarajućeg registra. Proširivanje vokabulara vezanog za teme kao što su obrazovanje, posao, nove tehnologije i otkrića, život u budućnosti i sl. Indirektni govor. Upotreba gerunda i infinitiva.
Akcenat je na aktivnosti studenata u toku časa, njihovoj interakciji sa nastavnikom i među sobom. Koristi se komunikativni pristup u nastavi stranih jezika.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Michael VinceIntermediate English Practice2000Macmillan, LondonEngleski
M. Harris, D. Mower, A. SikorzynskaOpportunities Intermediate2005Longman, LondonEngleski
Grupa autoraOxford English - Serbian Dictionary2006Oxford University Press, OxfordEngleski
John and Liz SoarsNew English Headway Intermediate (odabrana poglavlja)2000OUPEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mirović Ivana
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Bogdanović dr Vesna
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ličen Branislava
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Gak dr Dragana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Bulatović Vesna
Docent

Predavanja