Predmet: Tehnologija mašinogradnje (17 - M3203)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMaterijali i tehnologije spajanja
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 22.10.2012..

Sticanje znanja, kompetencija i akademskih veština u oblasti obrade lima i zavarivanja. Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i metodama u tehnologiji mašinogradnje. Osposobljavanje studenata za rad u poslovima projektovanja i primene tehnologija zavarivanja i plastičnog deformisanja limova na nivou osnovnog proračuna (baznog inženjeringa).
Ovladavanje metodološkim i praktičnim aspektima primene tehnologija deformisanja i zavarivanja. Osposobljenost za projektovanje tehnologija zavarivanja i deformisanja lima pri izradi i montaži termoenergetske i procesne opreme.
Tehnologija plastičnog deformisanja (TPD). Definicija, klasifikacija i primena. Materijali i njihovo ponašanje pri TPD. Razdvajnje lima presecanjem. Savijanje limova i cevi. Rotaciono izvlačenje danaca. Duboko izvlačenje. Hidro-deformisanje Mašine za TPD. Izrada procesne i toplotne opreme primenom TPD – inženjerski primeri. Trendovi razvoja TPD. Zavarivanje - Definicija, klasifikacija i primena - Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju - Konstruisanje i proračun (izbor i vrste zavarenog spoja, ponašanje zavarenih konstrukcija pri različitim opterećenjema). Osnove proračuna zavarenih spojeva. Uvod u mehaniku loma. izvođenje zavarenih konstrukcija za pretežno statičko opterećenje. Izrada procesne i toplotne opreme zavarivanjem – inženjerski primeri. Greške u zavarenim spojevima. Obezbeđenje kvaliteta u zavarivanju. Ocena radne sposobnosti i veka zavarenih spojeva. Trendovi razvoja tehnologije zavarivanja.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj uopremi. Aktivnosti na vežbema obuhvataju i studije slučajeva u okviru kojih studenti samostalno vrše izbor/proračun tehnološkhi parametara za različite postupake obrade lima i zavarivanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bogner, M.Zavarivanje2007Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Plančak, M., Vilotić, D.Tehnologija plastičnog deformisanja2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Plančak, M., i dr.Praktikum laboratorijskih vežbi iz tehnologije plastičnosti2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Taylan Altan, A. Erman TekkayaSheet Metal Forming: Fundamentals2012ASM InternationalEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prezentacijadada10.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milutinović dr Mladomir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Baloš dr Sebastian
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dramićanin dr Miroslav
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Trivković Mirjana
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Skakun dr Plavka
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pećanac Milan
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stefanović Ljiljana
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Panić Milica
Asistent

Laboratorijske vežbe