Na funkciji: Recenzent završnih radova u biblioteci


ZvanjeOdDo
Aleksandra KostićBibliotekar13.06.2022.Fakultet tehničkih nauka20220613
Biljana BabićBibliotekar13.06.2022.Fakultet tehničkih nauka20220613
Dominka BajagićBibliotekar13.06.2022.Fakultet tehničkih nauka20220613
Gordana JeknićKnjižničar13.06.2022.Fakultet tehničkih nauka20220613
Ivana RaonićReferent za studentska pitanja13.06.2022.Fakultet tehničkih nauka20220613
Marijana ErcegKoordinator poslova odeljenja za osnovne studije13.06.2022.Fakultet tehničkih nauka20220613
Radislav SimićBibliotekar13.06.2022.Fakultet tehničkih nauka20220613
Sanja ŽarkovićSamostalni knjižničar13.06.2022.Fakultet tehničkih nauka20220613
Sofija RackovBibliotekar13.06.2022.Fakultet tehničkih nauka20220613
Sonja MrkajićBibliotekar13.06.2022.Fakultet tehničkih nauka20220613
Biserka MiletićŠef Službe bibliotečke i izdavačke delatnosti01.05.2020.Fakultet tehničkih nauka20200501
Bratislav RadumiloŠef službe za studentska pitanja01.05.2020.Fakultet tehničkih nauka20200501
Igor ZečevićŠef Računarskog centra01.05.2020.Fakultet tehničkih nauka20200501