Predmet: Tehničke osnove i tarife osiguranja (17 - IM2713)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Tokom nastave studenti stiču znanja potrebna za sagledavanje preuzetih rizika osiguranja. Cilj predmeta je da studenti steknu kompetencije neophodne za adekvatno utvrđivanje premije i načina osiguranja.
Student će biti osposobljen da sagleda potencijalne rizike koji su obuhvaćeni u osiguranju. Student stiče kompetencije neophodne da projektuje adekvatan model osiguranja za različite vrste imovine, kao i da predloži adekvatan model životnog osiguranja.
Tehnička organizacija osiguranja, primena teorije rizika u osiguranju, proces upravljanja rizicima poslovanja u osiguranju, protfolio rizika društava za osiguranje. Podela i vrste osiguranja. Osiguranje života, osnovna pravna pravila koja karakterišu ovu vrstu osiguranja, opšti i posebni uslovi osiguranja. Vrste i osnovne karakteristike životnih osiguranja. Tehničke osnove životnih osiguranja, aktuarske metode i pretpostavke. Utvrđivanje tarifa životnog osiguranja, bruto i neto obračun premije. Neživotna osiguranja, osnovna pravna pravila, opšti i posebni uslovi osiguranja, naknade iz osiguranja, elementi za određivanje naknade. Određivanje premije neživotnih osiguranja, individualni i kolektivni pristup. Obračun premije sa ograničenim pokrićem. Elementi cene osiguranja po vrstama osiguranja. Kapital i rezerve društava za osiguranje, tehničke rezerve, principi obračuna tehničkih rezervi. Margina solventnosti i garantne rezerve. Mere rizika i adekvatnost kapitala, solventnost.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja i auditorne vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Lisov, M., Žarković, N.Ekonomske i tehničke osnove osiguranja2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Jelena KočovićAktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica2000Ekonomski fakultet, BeogradSrpski jezik
Olivieri Annamaria, Pitacco ErmannoIntroduction to Insurance Mathematics: Technical and Financial Features of Risk Transfers2015Springer International PublishingEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bunčić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popović dr Ljiljana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Vuković Marko
Asistent-master

Auditorne vežbe