Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер сценске архитектуре и технике (маст. инж. сцен. арх. тех.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ Студије (Сценски дизајн: Архитектура; Примењене уметности и дизајн)


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


Студијски програм Сценска архитектура и техника креиран је тако да код студената развије стваралачке способности и специфична знања потребна за пројектовање, техничку разраду и реализацију комплексних сценских простора и сценских догађаја; конципирање, артикулацију и реализацију сценске опреме спектакла; као и конципирање, разраду и реализацију самосталних и заједничких пројеката из области сценске архитектуре, технике и технологије. По завршетку студијског програма, студенти стичу висок ниво компетенције у пројектовању, коришћењу и представљању сценског простора и сценских догађаја, као и суверено познавање техничке продукције, промоције и менаџмента сценских догађаја.

Програм је намењен професионалцима из различитих области, а пре свега области сценске архитектуре, технике и технологије, који имају жељу да се даље професионално усавршавају у домену пројектовања и реализације објеката и простора спектакла. За упис на мастер академске студије на студијском програму Сценска архитектура и техника могу да конкуришу кандидати који су претходно завршили дипломске академске студије на неком од студијских програма на Факултету техничких наука, или на неком од факултета техничког усмерења у земљи или иностранству, са најмање 240 ЕСПБ.

Студијски програм представља спој инжењерских и уметничких области, а током студија могуће је остварити усмерење ка сценској архитектури и технологији и/или ка техничкој продукцији сценских догађаја. Студије трају једну годину (2 семестра), током којих студенти стичу 60 ЕСПБ и академско звање Мастер инжењер сценске архитектуре и технике.

За више информација о студијском програму погледати ОВДЕ....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Бошковић-Живановић др Романа
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Теорија сценске архитектуре и дизајна22200.006
Сценска архитектура и технологија42200.0012
Изборни предмет 130300.006
Стручна пракса00006.006

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 220200.004
Изборни предмет 320200.004
Сценска архитектура40201.007
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - Мастер рад000100.0010
Израда и одбрана Мастер рада00005.005
 Документа