Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер индустријског инжењерства (Дипл. инж. индустр. инж.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Индустријско инжењерство је настало као одговор на реалне потребе индустрије још почетком 20. века. Индустријски инжењери проналазе најбољи, најбржи, најјефтинији, најлакши и најбезбеднији начин да се нешто уради. Успевају да испоруче квалитет у року, на задовољство купца и запослених. Иако изгледа тешко и одговорно, они најчешће уживају у решавању таквих проблема јер поседују потребна мултидисциплинарна знања и вештине. Поред техничких вештина, такође су добри у математици, механици и информатици, познају природу трошкова, али поседују и вештине опхођења са људима, чиме кроз тимски рад постижу боље резултате....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лазаревић др Милован
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе индустријског инжењерства и менаџмента33006
Математика 122005
Социологија рада22004
Материјали у инжењерству32006
Рачунарске технологије40407
Страни језик 120003

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 222006
Процеси и средства рада33006
Развој и пројектовање производа42207
Механика у индустријском инжењерству33007
Страни језик 220023

Година: 2, Семестар: Зимски

Управљање техничким системима20204
Теорија вероватноће и статистика22005
Рачунаром подржано пројектовање производа (CAD/CAE)30216
Технологије обраде производа32026
Економика предузећа22004
Изборни предмет 122005

Година: 2, Семестар: Летњи

Студија рада и ергономија22004
Пројектовање поступака рада CAPP, CAM32005
Поузданост техничких система и одржавање22105
Системи за аутоматску идентификацију20204
Теорија одлучивања22005
Аутоматизација процеса рада 140227

Година: 3, Семестар: Зимски

Технологије монтаже30216
Технологије руковања материјалом30216
Технологије мерења и контроле производа31105
Предузетништво и иновације32004
Интегрална системска подршка - логистика22005
Методе и технике управљања пројектима20204

Година: 3, Семестар: Летњи

Пројектовање производних система32005
Пројектовање информационих система30205
Организација предузећа22005
Систем менаџмента квалитетом22005
Изборни предмет 222007
Стручна пракса00063

Година: 4, Семестар: Зимски

Управљање процесима рада30306
Инжењерство услуга31105
Програмабилни логички контролери (PLC)20205
Изборни предмет 330205
Изборни предмет 432214
Изборни предмет 533325

Година: 4, Семестар: Летњи

Инжењерски приступ решавању проблема32005
Основе LEAN производње22004
Изборни предмет 632205
Изборни предмет 732205
Изборни предмет 832205
Дипломски рад - истраживачки рад00003
Дипломски рад - израда и одбрана00033