Predmet: Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - Master rad (17 - ASM10)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-umetnički
Naučna oblastScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajn
MultidisciplinarnaDa
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je izrada teorijsko-istraživačke platforme na osnovu koje će student razviti umetničko delo iz oblasti scenske arhitekture i dizajna.
Sposobnost samostalnog teorijskog istraživanja, kretivne primene rezultata istraživanja u kreiranju ličnog teorijskog diskursa, sposobnost samostalnog organizovanja i sprovođenja umetničkog istarživanja, kao i primene rezultata tog istraživanja u ličnom umetničkom postupku. Sposobnost samostalne pripreme i izrade složenog umetničkog dela. Sposobnost koncipiranja i organizacije prikazivanja sopstvenog umetničkog dela, sposobnost argumentacije i odbrane teorijskih stavova i uverenja, kao i umetničkog postupka i rezultata.
Izbor mentora i definisanje teme master umetničkog rada u oblasti scenske arhitekture i dizajna. Ustanovljavanje istraživačkog problema i obuhvata kreativnog i teorijskog istraživanja. Istraživački rad na analizi izabrane literature, analizi referentnih primera iz savremene umetničke prakse, kao i istorije. Ustanovljavanje problemskih i poetičkih osnova master umetničkog rada.
Individualne konsultacije; samostalni istraživački rad – teorijski i kreativni.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraLiteratura se određuje u skladu sa problemskim temama kojima se student bavi u istraživanju.- -Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Prezentacija i završna odbrana projektaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!