Predmet: Termička obrada (06 - P105)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTehnologija livenja i termičke obrade i inženjerstvo površina, mikro i nano tehnologije
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje zvanja o procesima termičke obrade neophodnih da se dobije optimalna obradivost ,a nakon mašinske obrade da se termičkom obradom dobije struktura i kvalitet neophodan za optimalnu upotrebu mašinskih delova i konstrukcija.
Posle ovog kursa student je u stanju da izabere materijal da odredi optimalnu tehnologiju , da definiše sve potrebne parametre neophodne u tehničkoj dokumentaciji da bi kompletni radni predmet bio izrađen na najbolji i najjeftiniji način.
Značaj i primena obrade u mašinstvu.Vrste procesa i sistematizacija.Procesi žarenja.Uklanjanje napona u odlivcima i zavarenim konstrukcijama.Žarenje za poboljšavanje obradivosti rezanjem i žarenje jednako za ujednačavanje strukture-homogenizacija. Problematika kaljenja konstruktivnih materijala,uticaj na deformacije i kvalitet .Gašenje i primena specijalnih austenitnih čelika .Tehnologije poboljšavanja, značaj vrste i uticajni parametri .Uticaj poboljšavanja na iskorišćenje čvrstoće, na žilavost i povećanje dinamičke čvrstoće mašinskih materijala.Uticaj površinskih ojačavanja na kvalitet mašinskih konstrukcija,vrste procesa i mehanizmi delovanja.Cementacija nitiranje,indukciono kaljenje i plameno kaljenje.Uticaj konstrukcije na tehnologičnost termičke obrade u mašinstvu.Student na vežbama uči da rešava konkretne slučajeve iz bogate prakse saradnje laboratorije sa privredom.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na laboratorijskim vežbama se rade konkretni zadaci i praktično primenjuju stečena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno. Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama, urađenih obaveznih zadataka, uspeha na kolokvijumima i usmenom delu ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Pantelić IlijaTehnologija termičke obrade čelika 11974Radnički univerzitet "Radivoj Ćirpanov", Novi SadSrpski jezik
Pantelić IlijaTehnologija termičke obrade čelika 21974Radnički univerzitet "Radivoj Ćirpanov", Novi SadSrpski jezik
George E Totten, Maurice A H HowesSteel heat treatment handbook1997Marcel DekkerEngleski
K.E. ThelningSteel and its Heat Treatment1978ButterworthEngleski
Grupa autoraSource Book on Heat Treating - Volume II1975American Society for MetalsEngleski
A.V. LuikovAnalytical Heat Diffusion Theory1968Academic Press, LondonEngleski
V.P. Isačenko, V.A. Osipova, A.S. SukomelTeplo peredača1975Energia, MoskvaRuski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada20.00
Domaći zadatakdada20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada10.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kovačević dr Lazar
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Škorić dr Branko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Lazar
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kukuruzović Dragan
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Miletić dr Aleksandar
Docent

Laboratorijske vežbe