Компанија Neofyton doo расписала конкурс за посао


23.05.2022. - 07:34 

Компанија Neofyton doo расписује Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са високим образовањем у 2022. години. Компанија тражи младе приправнике/це за позицију Инжењера продаје.

Опис посла:
• Продаја  опреме из заступничког програма компаније у складу са Процедуром продаје
• Припрема техничке документације и прорачуни
• Одржавање пословног контакта са комитентима и потенцијалним купцима
• Присуствовање на домаћим и иностраним сајмовима и семинарима и осталим стручним скуповима
• Константно усавршавање стручних знања и вештина кључних за ово радно место
• Планирање и реализација службених путовања и достављање извештаја са истих
• Ажурирање базе података купаца

Потребни услови:
• Најмање VI степен стручне спреме (180 или 240 ESPB)
• Незапослено лице које се налази у евиденцији Националне службе за запошљавање
• Без радног искуства или са радним искуством које је краће од предвиђеног времена за приправнички стаж
• До 30 година старости (овај критеријум не важи за особе са инвалидитетом и особе Ромске националности)
• Најмања просечна оцена 8,00 на завршним студијама (овај критеријум не важи за особе са инвалидитетом и особе ромске националности)
• Познавање рада на рачунару (MS Office) и функција неопходних пословних програма и дигиталних алата  
• Знање енглеског језика
• Возачка дозвола Б категорије

Шта компанија нуди:
• Прилику за професионални развој и усавршавање
• Могућност за стално запослење након приправничког стажа
• Рад уз менторство и подршку искусних колега
• Усавршавање и обуке код иностраних партнера

CV можете послати на е маил адресу jobs@neofyton.com