Запослење и стручна пракса у компанији ATB СЕВЕР


09.04.2019. - 07:55 

Током априла 2019. године на Факултету техничких наука одржана је презентација компаније ATB СЕВЕР ДОО из Суботице када су представљене могућности  стручног оспособљавања студената кроз програм стручне праксе, као и запослења будућих дипломираних и мастер инжењера машинства и електротехнике у компанији, након завршене стручне праксе.

Опште информације о компанији и о програму стручне праксе представила је Александра Станковић, шеф одељења за људске ресурсе која је нагласила да у компанији тренутно ради преко 70 инжењера машинства и електротехнике, од којих је највећи број у одељењу развоја, што говори о њеном стручном потенцијалу и доброј прилици за развој младих инжењера уз подршку искусних ментора.

Студенти су упознати да је у претходне три године преко 30 инжењера прошло програм стручне праксе у компанији ATB СЕВЕР, као и да је већи број њих остао да ради у компанији.

Александар Ковач, дипломирани инжењер машинства, технички директор и шеф Одељења инжењеринга и Кристина Вујков, дипломирани инжењер електротехнике, интеркомпанијски менаџер  за развој нових производа,  презентовали су  више актуелних  развојних пројеката различитих врста електромотора, на тему „ПРАКТИЧНА УЛОГА ИНЖЕЊЕРА У САВРЕМЕНОМ РАЗВОЈУ И ПРОИЗВОДЊИ ЕЛЕКТРОМОТОРА ПРЕМА ЗАХТЕВИМА КУПАЦА“. Кроз ову презентацију покушали су да приближе својим колегама изазове са којима се сусрећу као и начине на које долазе до решења.

Студентима је презентован производни програм компаније који чине нисконапонски и високонапонски асинхрони електромотори, синхрони и асинхрони хидро и ветро генератори, инжењеринг у области  рударства и енергетике, ремонтне услуге и испорука малих хидро електрана по принципу "кључ у руке''.

Компанија АТБ СЕВЕР производи електро моторе и генераторе  према захтевима купаца који задовољавају најстрожије техничке карактеристике за рад у специфичним условима, а своје производе пласира на готово свим континентима. Више информација на сајту компаније www.север.рс.

Више информација о могућностима запошљавања и реализације стручне праксе у овој компанији можете добити слањем e-mail-а на адресу Одељења за људске ресурсе у компанији ATB СЕВЕР: hr@rs.atb-motors.com.

 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.