Подаци о звању
НазивСтруковни инжењер електротехнике и рачунарства (Струк. инж. електр. и рачунар.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиЕлектротехничко и рачунарско инжењерство
Ниво студијаОсновне струковне студије
Студијски програми на којима се стиче звање
Тренутно нема података о студијским програмима!