Osnovne informacije

Nivo studija
Specijalističke akademske studije


Zvanje koje se stiče
Specijalista inženjer geodezije (Spec. inž. geodez.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Geodetsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
2 / 3


Ukupan broj ESPB bodova
90


Specijalističke akademske studije na studijskom programu Geodezija i geomatika traju tri semestra, a akademski naziv koji se stiče je specijalista inženjer geodezije....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Govedarica dr Miro
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metodologija naučno-istraživačkog rada000314
Odabrana poglavlja iz geoinformacionih sistema320038
Odabrana poglavlja iz inženjerske geodezije320028
Izborni predmet 14300410

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 23300410
Izborni predmet 34300310
Izborni predmet 44300310

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborni predmet 5320017
Stručna praksa000033
Studijsko istraživački rad00015015
Specijalistički rad000065

Godina: 2, Semestar: Letnji