O studijskom programu


29.05.2014. - 10:41 

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije ima vodeću ulogu u tehnološkom razvoju Vojvodine i Srbije kroz obrazovanje visoko kompetentnih inženjera i istraživača i stvaranje novih fundamentalnih i aplikativnih znanja u oblasti elektrotehnike i informacionih tehnologija u skladu sa najvišim evropskim standardima.

Nastava se odvija po novim nastavnim planovima u skladu sa Bolonjskom deklaracijom na tri nivoa studija:

Osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB nakon čega student stiče zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.

Prva godina na osnovnim akademskim studijama je zajednička za sve studente. Posle prve godine akademskih studija, studenti se opredeljuju za jedan od pet smerova:


•    Elektroenergetika - Elektroenergetski sistemi
•    Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine
•    Merni sistemi
•    Mikroračunarska elektronika
•    Komunikacione tehnologije i obrada signala

Master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka ovih studija, student stiče ukupno 300 ESPB i zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Smerovi:
•    Elektroenergetika - Elektroenergetski sistemi
•    Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine
•    Elektroenergetika - Distribuirani elektroenergetski resursi
•    Embeded sistemi i algoritmi
•    Mikroelektronika
•    Primenjena elektronika
•    Obrada signala
•    Telekomunikacioni sistemi
•    Merni sistemi
   

Doktorske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master studija (vrede 180 ESPB). Nakon završetka doktorskih studija student stiče zvanje doktor nauka elektrotehnike i računarstva.

Studijski program: Energetika, elektronika i telekomunikacije

MOGUĆNOSTI ZA STUDENTE

•    Uključivanje studenata u tekuće projekte (dva obavezna praktična projekta tokom studija, ali i uključivanje u mnogobrojne aktuelne međunarodne projekte na Katedri za elektroniku)
•    Stručno usavršavanje u inostranstvu (Francuska, Austrija, ...)
•    Izrada diplomskih radova u inostranstvu (Austrija, Nemačka,...)
•    Povezivanje studenata sa potencijalnim poslodavcima
•    Studentska takmičenja: Hard&Soft, Eurobot, Elektrijada...
•    Stručna ekskurzija (Beograd, Beč,...)