Predmet: Mere kod odbrane od poplava (17 - URZP59)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Obrazovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa uzrocima pojave ekstremnih poplavnih voda, genezom poplavnog talasa kao i mogućim posledicama na imovinu i ljudske živote. Osim toga cilj je da se studenti upoznaju sa metodoligijom i merama pri odbrani od poplava.
Nakon položenog ispita, studenti će biti osposobljeni da planiraju i predvide moguće rizike po imovinu i stanovništvo, povredljivost i ugroženost ljudi, i formulišu, definišu i planiraju mere zaštite i spasavanja ljudi i imovine u uslovima pojave velikih voda.
Uzroci nastanka poplavnih voda. Podela poplava na unutrašnje i spoljne vode. Pasivne i aktivne mere odbrane od poplava. Osnovni elementi odbrambenih objekata (akumulacije, brane, nasipi, kejski zidovi, rasteretni kanali). Određivanje povratnog perioda na koji se grade odbrambeni objekti. Stacionarna i mobilna oprema za zaštitu od poplava. Transformacija poplavnog talasa. Pravilnici za odbranu od poplava. Redovna i vanredna odbrana. Uloga prve i druge odbrambene linije. Uzroci rušenja nasipa i brana. Praćenje i preduzimanje mera za sprečavanje rušenja odbrambenih objekata. Mere koje se preduzimaju kod akcidentnih situacija uzrokovanih rušenjem nasipa i brana. Određivanje minimalnog vremena potrebnog za evakuaciju kao posledice prodora nasipa i drugih odbrambenih objekata. Saniranje posledica ekstremnih poplava i plavljenja urbanih i poljoprivrednih površina.
Nastava se izvodi putem auditornih predavanja koja su praćena slajdovima i auditornim vežbama koja dublje razrađuju rešavanje određenih problema. I predavanja i vežbe su propraćene sa velikim brojem primera iz prakse. Pored ovoga, predviđa se i predavanje predstavnika neke od institucija i preduzeća, i posete institucijama i preduzećima, koje su karakteristične po pitanju neke od oblasti, koje su obrađene u nastavnim jedinicama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Rezniček KarloOdbrana od poplava1989Građevinski fakultet u SuboticiSrpski jezik
Kolaković, S.Vode Vojvodine : neki aspekti funkcionalnosti sisitema za zaštitu od spoljnih i unutrašnjih voda na području Vojvodine2003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kuspilić NevenHidrotehnički objekti – građevine za odbranu od poplava2008Građevinski fakultet u ZagrebuSrpski jezik
Kolaković, S., Trajković, S., Nikolić, A., Pakai, M.Akcioni planovi za održivu odbranu od poplava2005Nauka+Praksa 8, Građ. fakultet u NišuSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Budinski dr Ljubomir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stipić Danilo
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe