Na funkciji: Član saveta fakulteta


ZvanjeOdDo
doc. dr Luka MejićDocent16.05.2018.Fakultet tehničkih nauka20180516
prof. dr Branislav BorovacRedovni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
prof. dr Branko ŠkorićRedovni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
Dejan TubinKurir01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
prof. dr Dušan UzelacRedovni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
prof. dr Goran ŠvendaRedovni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
prof. dr Goran VujićRedovni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
prof. dr Ivan LukovićRedovni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
vanr. prof. dr Milan RackovVanredni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
prof. dr Milan TrivunićRedovni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
prof. dr Miljko SatarićRedovni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
vanr. prof. dr Miodrag ŽigićVanredni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
vanr. prof. dr Nemanja KašikovićVanredni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
prof. dr Pavle GladovićRedovni profesor01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001
prof. dr Radivoje DinulovićRedovni profesor iz polja umetnosti01.10.2015.Fakultet tehničkih nauka20151001