Правна акта

Статут Факултета техничких наука07.10.2014.20141007
Акта о реорганизацији Факултета техничких наука14.10.2014.20141014
Правилник о минималним критериумима за изор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду, датум доношења правилника 26.04.2017.15.06.2017.20170615
Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме рад27.03.2017.20170327
Овлашћење Факултету техничких наука за стручно оспособљавање возача возила у транспорту опасног терета.20.06.2016.20160620
Лиценца Факултету техничких наука за стручно оспособљавање саветника за безбедност у транспорту опасног терета.20.06.2016.20160620
Акредитација центра за изузетне вредности26.05.2015.20150526
Одлука о измени и допунама Акта о организацији Факултета техничких наука14.10.2014.20141014
Изјава о квалитету21.03.2014.20140321
Списак предмета области катедре21.03.2014.20140321
Лиценца за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад21.03.2014.20140321
Етички кодекс Службе за интерну ревизију21.03.2014.20140321
Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду21.03.2014.20140321
Кодекс професионалне етике Универзитета у Новом Саду21.03.2014.20140321
Потврда о признавању система квалитета21.03.2014.20140321
Решење привредног суда15.05.2015.20150515
Решење за добијање ВЕЛИКЕ ЛИЦЕНЦЕ21.03.2014.20140321
Правилник о раду Одбора за етичка питања Универзитета у Новом Саду21.03.2014.20140321
Сертификати ФТН-а25.06.2014.20140625
Образац за евидентирање пословних партнера27.01.2015.20150127
Правилних о полагању испита21.03.2014.20140321
Закон о високом образовању21.03.2014.20140321
Правилник о дисциплинској одговорности студената21.03.2014.20140321