Predmet: Upravljanje projektima (12 - S0M22)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastSaobraćajno inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.10.2012..

Sticanje znanja o osnovama upravljanja projektima u organizacionom, tehničkom i tehnološkom smislu, upravljanje procesima i aktivnosti koje su u vezi sa izradom projketne dokumentacije i procesa koji su u vezi sa aktivnostima vezanim za samu realizaciju projekta, znanja iz oblasti korišćenja specijalizovanih softvera koji se koriste za upravljanje projektima, upoznavanje sa vrstama projekata.
Sticanje teorijskih i praktičnih zananja i veština u oblasti upravljanja projektima u organizacionom, tehničkom i tehnološkom smislu, obučensot za rad na specijalizovanim softverima koji se koriste pri realizaciji i praćenju projekata. Nastava i vežbe prilagođeni studentima departmana za saobraćaj FTN-a.
Ciljevi i zadaci projekata. Značaj upravljanja projekotm u izradi projektne dokumentacije i realizaciji projekata u opštrem i posebnom smislu. Pojam i vrste projekta. Šta je projekat. Koje su definicije projekatata i kakve vrste projekata postoje.Šta podrazumeva šira definicija projekta. Koje su zajedničke karakteristike projekata. Šta su osnovni ciljevi projekata u organizacionom, tehnološkom i tehničkom smislu. Šta su troškovi projekta i koja vrsta troškova postoji u fazi izrade projekata i izvođenja nekog projekta. Postojeći organizacioni koncepti vezani za upravljanje projektom. Razvoj i osnovne karakteristike organizacionih koncepta za upravljanje projektom. Organizacioni tipovi vezani za upravljanje projektima. Upravljanje ljudskim resursima u projketu - onsove, upravljanje rizikom projekta -osnove. Upravljanje promenama u projektu. Postojeći koncepti upravljanja projektima u tehničkom i tehnološkom smislu. Planiranje realizacije projekta: planiranje vremena potrebnog za realizaciju projekta u organizacionom, tehničkom i tehnološkom smislu (sa primerima u oblasti saobraćaja i infrastrukture), planiranje resursa za izvršenje projekta ( u tehničkom i tehnološkom smislu (sa primerima u oblasti saobraćaja i infrastrukture), palniranje troškova projekta. Praćenje i kontrola realizacije projekta. Metode i tehnike koje se korite pri upravljanju projektima. mrežni plan, CPM metoda (CRITICAL PATH METHOD), PERTH metoda , PBS (PERSONAL BRAKEDOWN STRUCTURE), WBC (WORK BRAKEDOWN STRUCTURE), OBS (ORGANIZATION BRAKEDOWN STRUCTURE). SOFTWARE MICROSFT 2007, Onovi softvera PRIMAVERA 2006. Posebno za svaku grupu studenata prikladni primeri vezani za upravljanje projektima uz definisane aktivnosti, resurse i potrebno vreme, uz primenu softvera Microsoft project.
Predavanja i vežbe, kolokvijumi i ispit. Ispit se polaže kolokvijalno u dva kolokvijuma + usmeni deo ispita ili ceo ispit u ispitnom roku (pismeno+usmeno). Studenti koji se odluče da polažu ispit preko kolokvijuma, polažu kolokvijum 1 i kolopkvijum 2. U slučaju da student položi kolokvijum 1, ima mogućnost da polaže i kolokvijum 2. U slučaju da položi i kolokvijum 2, izlazi samo na usmeni deo ispita. Student koji ne položi kolokvijum 1 (ili ne izađe na polaganje kolokvijuma 1), nema mogućnost da izađe na kolokvijum 2, i izlazi na ceo ispit: pismeni + usmeni. Student može u toku školske godine najviše tri puta polagati iz ovog predmeta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
S1443AKAO ZA PREDMET S1443A2012Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Atanasković dr Predrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Atanasković dr Predrag
Redovni profesor

Auditorne vežbe