Основни подаци о пројекту
Назив пројекта: Унапређење безбедности саобраћаја у земљама Западног Балкана кроз иновацију курикулума основних и мастер студија (Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies)

Акроним: TRAFSAF

Ознака пројекта: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

Програм: Erasmus+ Call for Proposals EAC/A05/2017
  
Координатор: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Косово* Резолуција УН

Руководилац на УНС: Проф. др Драган Јовановић

Интернет страница пројекта: www.trafsaf.pr.ac.rs

E-mail пројекта: trafsafupkm@gmail.com

Трајање: 15. новембар 2018 – 14 новембар 2021

Тренутно нема података