Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије (Архива)
Архива докторских дисертација годину дана уназад. За остале докторске дисертације извршити претрагу.

Сујић Стаменић Мирјана
Утицај инвестиција на трансформацију и пословне активности предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

06.03.2020. - 05.04.2020.
Личина Борис
Метода мерења снаге и енергије ветра заснована на мерењу на интервалу

Електротехничко и рачунарско инжењерство

06.03.2020. - 05.04.2020.
Сегединац Горан
Нови хоризонти урбаног планирања: интернет као партиципативни простор

Архитектура

26.02.2020. - 27.03.2020.
Ђозић Дамир
Употреба вештачких неуронских мрежа за предвиђање понашања и управљање сложеним енергетским системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.02.2020. - 26.03.2020.
Медић Ненад
Модел за евалуацију организационих и технолошких концепата у прерађивачком сектору из перспективе Индустрије 4.0

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

24.02.2020. - 25.03.2020.
Обровски Борис
Развој иновативне оптичке сензорске технологије за хемијску анализу неорганских полутаната у акватичном медијуму

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

14.02.2020. - 15.03.2020.
Рајић Милена
Модел управљања токовима енергије у индустријским системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

13.02.2020. - 14.03.2020.
Тот Бојана
Модел вредновања индикатора развоја система управљања отпадом заснован на вишекритеријумској анализи

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

11.02.2020. - 13.03.2020.
Пашајлић Бојана
Трговачки објекти са прелаза XIX у XX век у Крагујевцу – идентитет и улога медија

Архитектура

03.02.2020. - 04.03.2020.
Немет Сандра
Повећање разумљивости модела заснованог на правилима

Мехатроника

30.01.2020. - 29.02.2020.
Јовановић Ђорђе
Понашање моментих веза са чеоном плочом и четири завртња у реду

Грађевинско инжењерство

22.01.2020. - 21.02.2020.
Медић Саша
Модел одређивања архитектонских програма тржних центара применом савремених технологија

Архитектура

21.01.2020. - 20.02.2020.
Новаковић Тања
Оптимизација функције штете у циљу процене ризика осигурања

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

18.12.2019. - 17.01.2020.
Гајић Слађана
Развој модела сложености пројектних система и његов утицај на перформансе међународних развојних пројеката

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

18.12.2019. - 17.01.2020.
Савковић Татјана
Модел за оптимизацију периодичне обуке возача у режимима система еко-вожње

Саобраћајно инжењерство

18.12.2019. - 17.01.2020.
Ђурђевић Стефан
Модел идентификације стања заштитних елемената графичке амбалаже

Графичко инжењерство и дизајн

13.12.2019. - 12.01.2020.
Четић Ненад
Модел бежичних акустичких сензора за командовање гласом у паметним кућама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

09.12.2019. - 08.01.2020.
Петровић Душко
Утицај персоналних карактеристика запослених у услужним системима на перформансе организације

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.11.2019. - 22.12.2019.
Ђорђић Драгиша
Ревитализација и сагоревање отпадних трансформаторских и моторних уља у функцији заштите животне средине

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

19.11.2019. - 19.12.2019.
Пљакић Милош
Предикција саобраћајних незгода у урбаним срединама

Саобраћајно инжењерство

19.11.2019. - 19.12.2019.
Пејовић Александар
Паралелни програмски систем за пребројавање коначних структура

Математичке науке

18.11.2019. - 18.12.2019.
Кордић Бранислав
Формална верификација софтверске транскационе меморије засноване на временским аутоматима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

12.11.2019. - 12.12.2019.
Марио Ђаковић
Систематски модел за управљање ризицима у фази иницирања пројекта

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

05.11.2019. - 04.12.2019.
Панић Марко
Реконструкција сигнала из непотпуних мерења са применом у убрзању алгоритама за реконструкцију слике магнетне резонанце

Електротехничко и рачунарско инжењерство

29.10.2019. - 28.11.2019.
Јоловић Јелена
Микро и макро просторно временски обрасци за провођење слободног времена и уживање у доколици

Архитектура

28.10.2019. - 27.11.2019.
Станимировић Драган
Модел за утврђивање утицаја нерезидентних возача на капацитет приоритетних кружних раскрсница

Саобраћајно инжењерство

25.10.2019. - 24.11.2019.
Милинковић Александра
Реперне и жижне тачке као елементи физичке структуре војвођанских насеља

Архитектура

24.10.2019. - 23.11.2019.
Дулић Оливера
Истраживање могућности примене дијаграма у процесу учења архитектонског пројектовања

Архитектура

24.10.2019. - 23.11.2019.
Прокић Иван
Развој и анализа формалних модела за коришћење и дељење ресурса у дистрибуираним софтверским системима

Математичке науке

18.10.2019. - 17.11.2019.
Лубурић Никола
Интеграција безбедносне анализе дизајна софтвера у процес агилног развоја

Електротехничко и рачунарско инжењерство

15.10.2019. - 14.11.2019.
Пакоци Едвин
Утицај морфолошких обележја на моделовање језика применом неуронских мрежа у системима за препознавање говора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

10.10.2019. - 09.11.2019.
Нешић Ана
Развој модела интерне комуникације засноване на поверењу

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

18.09.2019. - 18.10.2019.
Илић Владимир
Примена нових дескриптора облика и теорије неодређености у обради слике

Математичке науке

06.09.2019. - 06.10.2019.
Тодоровић Сања
Модел за унапређење пословних резултата малих и средњих предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

04.09.2019. - 04.10.2019.
Мићић Спасоје
Предиктивни модел фреквенције саобраћајних незгода на руралним путевима

Саобраћајно инжењерство

29.08.2019. - 28.09.2019.
Перовић Марија
Процена утицаја и регионалне специфичности хидрогеохемијских услова на трансформацију азотних једињења у подземним водама

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

28.08.2019. - 27.09.2019.
Вуковић Жељко
Моделом вођена семантичка интеграција пословних апликација

Електротехничко и рачунарско инжењерство

27.08.2019. - 26.09.2019.
Средојевић Дејан
Агентски, домен-оријентисани језик за развој интелигентних агената за дистрибуирано не-аксиоматско резоновање

Електротехничко и рачунарско инжењерство

26.08.2019. - 25.09.2019.
Драмићанин Мирослав
Утицај активног премаза на дубину увара при заваривању нерђајућег челика нетопљивом електродом у заштити инертног гаса

Машинско инжењерство

26.08.2019. - 25.09.2019.
Јеличић Далибор
Развој модела логистичког контролинга у индустријским системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

19.07.2019. - 18.08.2019.
Савић-Шикопарија Татјана
Корпоративна одговорност предузећа у интерном и екстерном комуницирању

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

19.07.2019. - 18.08.2019.
Шокац Марио
Хибридни модел за сегментацију снимака генерисаних применом компјутеризоване томографије

Машинско инжењерство

19.07.2019. - 18.08.2019.
Маљковић Сања
Улога сећања у изградњи идентитета: уметничко дело сценског дизајна

Примењене уметности и дизајн

19.07.2019. - 18.08.2019.
Ђорђевић Иван
Модел за планирање испорука добављача у ланцима снабдевања у аутомобилској индустрији

Саобраћајно инжењерство

19.07.2019. - 18.08.2019.
Ђуковић Марко
Анализа алата за промену разумљивости програма на бази енергетске ефикасности извршавања

Електротехничко и рачунарско инжењерство

18.07.2019. - 17.08.2019.
Маодуш Никола
Развој и примена биокомпозитног плочастог термоизолационог материјала на бази биомасе и мицелијума гљива

Грађевинско инжењерство

18.07.2019. - 17.08.2019.
Мејић Лука
Методе аутоматске конфигурације софт сензора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

16.07.2019. - 15.08.2019.
Поповић Владимир
Развој модела за организацију такси транспорта путника

Саобраћајно инжењерство

15.07.2019. - 14.08.2019.
Матић Бранислава
Утицај режима падавина на ретенциони капацитет и управљање водама на сливу

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

15.07.2019. - 14.08.2019.
Тепић Горан
Развој методолошког концепта за управљање ризиком у систему опасних материја

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

15.07.2019. - 14.08.2019.
Живанчев Невена
Анализа корелације механизама распростирања и концентрационих нивоа пестицида у подземној води

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

12.07.2019. - 11.08.2019.
Вишковић Миодраг
Унапређење метода за утврђивање уштеде емисија гасова с ефектом стаклене баште при коришћењу биогаса из кукурузовине

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

12.07.2019. - 11.08.2019.
Мандић Јован
Развој модела за унапређење производног процеса и смањење утицаја губитака неуравнотежености и преоптерећења - Леан 3М

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

11.07.2019. - 10.08.2019.
Шупић Слободан
Примена пепела насталог сагоревањем жетвених остатака као минералног додатка у цементним композитима

Грађевинско инжењерство

09.07.2019. - 08.08.2019.
Рехлицки Лукешевић Лидија
О послекритичном понашању штапа на еластичној подлози

Машинско инжењерство

05.07.2019. - 04.08.2019.
Иванковић Владимир
Примена оквира компетенција у учењу и развоју запослених

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.06.2019. - 20.07.2019.
Думнић Славиша
Модел оптимизације доставе пошиљака у системима са хетерогеним доставним возилима

Саобраћајно инжењерство

18.06.2019. - 18.07.2019.
Јожа Ана
Метода мерења таласне дужине монохроматске светлости применом спектрално осетљивих оптичких компоненти

Електротехничко и рачунарско инжењерство

12.06.2019. - 12.07.2019.
Газивода Немања
Нова метода за повећање ефективне резолуције стохастичких мерних инструмената високих перформанси

Електротехничко и рачунарско инжењерство

11.06.2019. - 11.07.2019.
Додер Ђорђије
Утицај прекидних режима на феномене преноса масе и топлоте при сушењу материјала сферног облика

Машинско инжењерство

10.06.2019. - 10.07.2019.