Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије (Архива)
Архива докторских дисертација годину дана уназад. За остале докторске дисертације извршити претрагу.

Кордић Бранислав
Формална верификација софтверске транскационе меморије засноване на временским аутоматима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

12.11.2019. - 12.12.2019.
Марио Ђаковић
Систематски модел за управљање ризицима у фази иницирања пројекта

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

05.11.2019. - 04.12.2019.
Панић Марко
Реконструкција сигнала из непотпуних мерења са применом у убрзању алгоритама за реконструкцију слике магнетне резонанце

Електротехничко и рачунарско инжењерство

29.10.2019. - 28.11.2019.
Јоловић Јелена
Микро и макро просторно временски обрасци за провођење слободног времена и уживање у доколици

Архитектура

28.10.2019. - 27.11.2019.
Станимировић Драган
Модел за утврђивање утицаја нерезидентних возача на капацитет приоритетних кружних раскрсница

Саобраћајно инжењерство

25.10.2019. - 24.11.2019.
Милинковић Александра
Реперне и жижне тачке као елементи физичке структуре војвођанских насеља

Архитектура

24.10.2019. - 23.11.2019.
Дулић Оливера
Истраживање могућности примене дијаграма у процесу учења архитектонског пројектовања

Архитектура

24.10.2019. - 23.11.2019.
Прокић Иван
Развој и анализа формалних модела за коришћење и дељење ресурса у дистрибуираним софтверским системима

Математичке науке

18.10.2019. - 17.11.2019.
Лубурић Никола
Интеграција безбедносне анализе дизајна софтвера у процес агилног развоја

Електротехничко и рачунарско инжењерство

15.10.2019. - 14.11.2019.
Пакоци Едвин
Утицај морфолошких обележја на моделовање језика применом неуронских мрежа у системима за препознавање говора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

10.10.2019. - 09.11.2019.
Нешић Ана
Развој модела интерне комуникације засноване на поверењу

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

18.09.2019. - 18.10.2019.
Илић Владимир
Примена нових дескриптора облика и теорије неодређености у обради слике

Математичке науке

06.09.2019. - 06.10.2019.
Тодоровић Сања
Модел за унапређење пословних резултата малих и средњих предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

04.09.2019. - 04.10.2019.
Мићић Спасоје
Предиктивни модел фреквенције саобраћајних незгода на руралним путевима

Саобраћајно инжењерство

29.08.2019. - 28.09.2019.
Перовић Марија
Процена утицаја и регионалне специфичности хидрогеохемијских услова на трансформацију азотних једињења у подземним водама

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

28.08.2019. - 27.09.2019.
Вуковић Жељко
Моделом вођена семантичка интеграција пословних апликација

Електротехничко и рачунарско инжењерство

27.08.2019. - 26.09.2019.
Средојевић Дејан
Агентски, домен-оријентисани језик за развој интелигентних агената за дистрибуирано не-аксиоматско резоновање

Електротехничко и рачунарско инжењерство

26.08.2019. - 25.09.2019.
Драмићанин Мирослав
Утицај активног премаза на дубину увара при заваривању нерђајућег челика нетопљивом електродом у заштити инертног гаса

Машинско инжењерство

26.08.2019. - 25.09.2019.
Јеличић Далибор
Развој модела логистичког контролинга у индустријским системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

19.07.2019. - 18.08.2019.
Савић-Шикопарија Татјана
Корпоративна одговорност предузећа у интерном и екстерном комуницирању

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

19.07.2019. - 18.08.2019.
Шокац Марио
Хибридни модел за сегментацију снимака генерисаних применом компјутеризоване томографије

Машинско инжењерство

19.07.2019. - 18.08.2019.
Маљковић Сања
Улога сећања у изградњи идентитета: уметничко дело сценског дизајна

Примењене уметности и дизајн

19.07.2019. - 18.08.2019.
Ђорђевић Иван
Модел за планирање испорука добављача у ланцима снабдевања у аутомобилској индустрији

Саобраћајно инжењерство

19.07.2019. - 18.08.2019.
Ђуковић Марко
Анализа алата за промену разумљивости програма на бази енергетске ефикасности извршавања

Електротехничко и рачунарско инжењерство

18.07.2019. - 17.08.2019.
Маодуш Никола
Развој и примена биокомпозитног плочастог термоизолационог материјала на бази биомасе и мицелијума гљива

Грађевинско инжењерство

18.07.2019. - 17.08.2019.
Мејић Лука
Методе аутоматске конфигурације софт сензора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

16.07.2019. - 15.08.2019.
Поповић Владимир
Развој модела за организацију такси транспорта путника

Саобраћајно инжењерство

15.07.2019. - 14.08.2019.
Матић Бранислава
Утицај режима падавина на ретенциони капацитет и управљање водама на сливу

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

15.07.2019. - 14.08.2019.
Тепић Горан
Развој методолошког концепта за управљање ризиком у систему опасних материја

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

15.07.2019. - 14.08.2019.
Живанчев Невена
Анализа корелације механизама распростирања и концентрационих нивоа пестицида у подземној води

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

12.07.2019. - 11.08.2019.
Вишковић Миодраг
Унапређење метода за утврђивање уштеде емисија гасова с ефектом стаклене баште при коришћењу биогаса из кукурузовине

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

12.07.2019. - 11.08.2019.
Мандић Јован
Развој модела за унапређење производног процеса и смањење утицаја губитака неуравнотежености и преоптерећења - Леан 3М

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

11.07.2019. - 10.08.2019.
Шупић Слободан
Примена пепела насталог сагоревањем жетвених остатака као минералног додатка у цементним композитима

Грађевинско инжењерство

09.07.2019. - 08.08.2019.
Рехлицки Лукешевић Лидија
О послекритичном понашању штапа на еластичној подлози

Машинско инжењерство

05.07.2019. - 04.08.2019.
Иванковић Владимир
Примена оквира компетенција у учењу и развоју запослених

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.06.2019. - 20.07.2019.
Думнић Славиша
Модел оптимизације доставе пошиљака у системима са хетерогеним доставним возилима

Саобраћајно инжењерство

18.06.2019. - 18.07.2019.
Јожа Ана
Метода мерења таласне дужине монохроматске светлости применом спектрално осетљивих оптичких компоненти

Електротехничко и рачунарско инжењерство

12.06.2019. - 12.07.2019.
Газивода Немања
Нова метода за повећање ефективне резолуције стохастичких мерних инструмената високих перформанси

Електротехничко и рачунарско инжењерство

11.06.2019. - 11.07.2019.
Додер Ђорђије
Утицај прекидних режима на феномене преноса масе и топлоте при сушењу материјала сферног облика

Машинско инжењерство

10.06.2019. - 10.07.2019.
Караклић Данијела
Простори са фази растојањем и примена у обради слике

Примењена математика

27.05.2019. - 26.06.2019.
Пауновић Марија
Мере неодређености и примена у актуарству

Примењена математика

27.05.2019. - 26.06.2019.
Болесников Миња
Модел за унапређење пословања предузећа из цикличне индустрије

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.05.2019. - 21.06.2019.
Далчековић Никола
Платформа за трансформацију софтверских решења паметних електроенергетских мрежа на cloud базирани вишеорганизацијски SaaS

Електротехничко и рачунарско инжењерство

22.05.2019. - 21.06.2019.
Хиршенбергер Хелена
Унапређење методологије управљања пројектима у конзервацији и рестаурацији културног наслеђа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.05.2019. - 21.06.2019.
Бијелић Здравко
Развој модела оптимизације управљања интегрисаним развојним промјенама

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

15.05.2019. - 14.06.2019.
Бајић Папуга Буда
Методе за рестаурацију и сегментацију дигиталне слике засноване наминимизацији функције енергије која фаворизује ретке репрезентације сигнала

Примењена математика

24.04.2019. - 24.05.2019.
Сузић Синиша
Параметарска синтеза експресивног говора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.04.2019. - 24.05.2019.
Алкхер Мајед
Модел за имплементацију леан концепта у клиничким лабораторијама

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

19.04.2019. - 19.05.2019.
Берић Далибор
Модел информационог система за подршку управљању индустријским предузећима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

17.04.2019. - 17.05.2019.
Родић Драган
Оптимизација процеса електроерозивне обраде савремених инжењерских материјала

Машинско инжењерство

27.03.2019. - 26.04.2019.
Кузмановић Татјана
Развој модела финансијског контролинга у функцији повећања ефикасности услужних система

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.03.2019. - 21.04.2019.
Ћосовић Мирсад
Дистрибуирана естимација стања у електроенергетским системима употребом пробабилистичких графичких модела

Електротехничко и рачунарско инжењерство

04.03.2019. - 11.03.2019.
Мараш Ивана
Перцепција и имагинација урбаног пејзажа у XX и XXI веку: кинематографске пројекције града

Архитектура

01.03.2019. - 31.03.2019.
Анђелковић Дејан
Идентификација опасних места на путевима применом континуалне дисперзионе анализе

Саобраћајно инжењерство

25.02.2019. - 27.03.2019.
Милошевић Растко
Карактеризација отисака оплемењених микрокапсулама

Графичко инжењерство и дизајн

22.02.2019. - 24.03.2019.
Драшковић Зоран
Кључне карактеристике које утичу на перформансе организације у економији знања

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.02.2019. - 23.03.2019.
Ецет Дејан
Прилог развоју метода архитектонског пројектовања школских зграда

Архитектура

21.02.2019. - 23.03.2019.
Ференчак Мирослав
Модел пословног одлучивања у условима неизвесности

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.01.2019. - 24.02.2019.
Жлебич Чедо
Утицај једносмерне струје на карактеристике подешљивих феритних компоненти

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.01.2019. - 23.02.2019.
Терзић Неда
Утицај система вредности и личних карактеристика даваоца услуга на квалитет услуга у здравственим системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

23.01.2019. - 22.02.2019.
Мичкеи Карл
Простор у видеоиграма као нови облик сценске архитектуре

Архитектура

17.01.2019. - 16.02.2019.
Бајић Сенка
Унапређење методологије процене безбедности и здравља на раду за случај снежних лавина изазваних земљотресом

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

28.12.2018. - 27.01.2019.
Станковић Милан
Дефинисање и оцена критеријума утицаја саобраћајне приступачности на развој приградских насел?а

Саобраћајно инжењерство

27.12.2018. - 26.01.2019.
Миросављевић Зорица
Модел употребе отпадне стаклене амбалаже као секундарне сировине у производњи блокова од глине

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

26.12.2018. - 25.01.2019.
Матовић Бошко
Утицај субјективних фактора понашања возача на појаву брзе вожње у саобраћају

Саобраћајно инжењерство

24.12.2018. - 23.01.2019.
Станисављевић Александар
Нова метода детекције пропада напона у мрежи са дистрибуираним генераторима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

18.12.2018. - 17.01.2019.