Način upisa


03.11.2014. - 10:59 
Upis se vrši na osnovu jedinstvene rang liste i prozivke u amfiteatrima fakulteta, prema rasporedu koji će biti objavljen u Konkursu za upis u prvu godinu studija i Odluci o upisu, kao i na ulaznim vratima i sajtu fakulteta www.ftn.uns.ac.rs.

Kandidati koji su na svojoj prvoj želji na budžetu dolaze na upis po rasporedu koji je definisan Konkursom.

Prozivka

Svi kandidati koji nisu na budžetu na prvoj želji, upisuju se na osnovu prozivke. Vreme i mesto prozivke biće definisano Konkursom.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na prozivci, smatraće se da je odustao od studijskog programa i kandidat ispod njega će zauzeti to mesto.

Termine svih prozivki možete pogledati u Konkursu.

Molimo kandidate da ne kasne na prozivku!