Predmet: Buka, vibracije i dizajn (12 - M44071)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Upoznavanje studenata sa fenomenima buke i vibracija sa inženjerskog aspekta, sa ciljem matematičkog utemeljenja, utvrđivanja uzroka generisanja, kao i posledica koje se preslikavaju na radnu i životnu sredinu čoveka, te njihovo prepoznavanje, merenje i saniranje.
Stvaranje detaljne slike o fenomenima buke i vibracija, te osposobljavanje studenta da ih prepozna, utvrdi uzroke, kao i ukloni ili kontroliše nepoželjne posledice.
Pojam zvuka i buke. Prostiranje zvučnih talasa. Ravni talasi. Sferni talasi. Intenzitet zvuka i zvučni pritisak. Dozvoljeni nivo zvučnog pritiska i ocena buke. Akustička impedanca. Zvučna snaga i karakteristika izvora buke. Difrakcija i refleksija zvuka. Spektar buke. Akustičke karakteristike zatvorenog prostora. Apsorpciona karakteristika. Vreme reverberacije. Veličina, oblik i dizajn prostorija kao akustički parametri. Izolacija od buke. Izolacija od vibracija. Tehničke mere zaštite od buke i vibracija. Aktivne metode zaštite. Pasivne metode zaštite. Identifikacija izvora buke.
Predavanja uz korišćenje prezentacija i animacija. Računske vežbe.Konsultacije. Kontinualno praćenje nivoa znanja putem testova. Ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
D. Cvetković, M. Praščević Buka i vibracije 1998Univerzitet u NišuSrpski jezik
H. KurtovićOsnovi tehničke akustike1977Naučna knjiga, Beograd>Srpski jezik
J.P. Den HartogVibracije u mašinstvu1956McGraw-Hill Srpski jezik
E. Gabor, P. PravicaZbirka zadataka iz tehničke akustike1991Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijanene40.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rakarić dr Zvonko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rakarić dr Zvonko
Redovni profesor

Auditorne vežbe