Predmet: Optimizacija mehaničkih sistema (12 - M44061)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje studenata sa osnovnim metodima optimizacije i njihovom primenom u mehaničkim sistemima.
Studenti stiču znanja iz osnova varijacionog računa i optimalnog upravljanja dinamičkim sistemima koja su neophodna za projektovanje sistema i procesa u mehanici i tehnici sa ciljem optimizacije određenih fizičkih parametara.
Osnove varijacionog računa. Hamiltonov varijacioni princip. Varijacioni problemi sa ograničenjima. Elementi varijacionog računa u kanonskim promenljivima sa primenama u mehanici. Kanonske transformacije i Hamilton-Jakobijeva jednačina. Direktne metode varijacionog računa sa primenama na probleme provođenja toplote. Optimalno upravljanje kao zadatak varijacionog računa. Optimalno upravljanje uz ograničenja na komponente vektora upravljanja - Pontrjaginov princip maksimuma. Primene na probleme upravljanja kretanjem i strukturalnu optimizaciju. Elementi teorije dinamičkog programiranja R. E. Belmana sa primenama na diskretne i neprekidne procese. Elementi neglatke/nekonveksne optimizacije. Primeri.
Predavanja, vežbe, konsultacije. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita se može polagati na dva načina. Prvi se sastoji u izradi ispitnog rada koji obuhvata analizu i formulisanje problema optimizacije, kao i njegovo numeričko rešavanje. Drugi predstavlja klasično polaganje pismenog dela ispita koji čine računski zadaci. Tokom semestra studenti dobijaju i domaće zadatke čija izrada utiče na konačnu ocenu. Na usmenom delu ispita se proverava znanje iz poznavanja opštih metoda optimizacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B.D. Vujanović, D.T. SpasićMetodi optimizacije1997Univerzitet u Novom Sadu, Novi SadSrpski jezik
V.M. Alekseev, V.M. Tihomirov, S.V. FominOptimalnoe upravljenie1979Nauka, MoskvaRuski jezik
V.M. Alekseev, E.M. Galeev, V.M. TihomirovSbornik zadač po optimizaciji1984Nauka, MoskvaRuski jezik
D.E. KirkOptimal Control Theory1970Prentice-Hall, New JerseyEngleski
A.E. Bryson, Y.C. HoApplied Optimal Control1975Hemisphere Publ. Comp.Engleski
I.M. Geljfand, S.V. FominVariacionoe isčislenie1961F-M, MoskvaRuski jezik
R. BellmanIntroduction to the Mathematical Theory of Control Processes1967Academic Press, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe