Predmet: Osnovi elektrotehnike 1 (17 - H104)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom elektrotehnike, sa osnovnim fizičkim zakonima elektrostatike i osposobe za rešavanje električnih kola vremenski konstantnih struja. Takodje, studenti se osposobljavaju za proračun osnovnih parametara potrošača u ovakvim mrežama, otpornika i kondenzatora.
Studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu imaće znanja: - da izračunaju kapacitivnost jednostavnih homogenih simetričnih struktura (npr. koaksijalnog kabla sa više slojeva dielektrika) - da izračunaju otpornost homogenih višeslojnih struktura - da reše jednostavna električna kola vremenski konstantne struje - da izračunaju najveću snagu elemenata u mreži i zaštite ih od pregorevanja.
Definicija električnog polja i elektrostatičkog polja. Vektor jačine električnog polja. Fluks vektora. Gausov zakon. Rad električnih sila, napon i potencijal električnog polja. Dielektrici i provodnici u elektrostatičkom polju. Granični uslovi. Kapacitivnost i kondenzatori. Energija i sile u elektrostatičkom polju. Vektor gustine struje. Intenzitet ili jačina električne struje. Prvi i drugi Kirhofov zakon. Omov zakon i otpornici. Redna i paralelna veza otpornika. Džulov zakon. Generatori i njihove karakteristike. Prosto električno kolo. Električne mreže. Rešavanje električnih mreža. Neke od teorema električnih mreža.
Putem predavanja, auditornih vežbi i grupnih i individualnih konsultacija, polazeći od jednostavnijih slučajeva i rešavajući sve komplikovanije primere, student savlađuje gradivo predviđeno nastavnim programom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Pekarić-Nađ, N., Herceg, D.Osnovi elektrotehnike za računarstvo2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Prša, M., Juhas, L.Osnovi elektrotehnike : zbirka zadataka : za studente neelektrotehničkih fakulteta2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Testdada10.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bjelica Jelena
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kljajić dr Dragan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe