Predmet: Operaciona istraživanja (17 - IFE231)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 26.05.2014..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Optimizacioni algoritmi i nelinearno programiranjedada
Ovladavanje teorijskim i praktičnim osnovama operacionih istraživanja i matematičkih alata u postupku donošenja odluka.
Stečena znanja obuhvataju osnovne i napredne algoritme iz oblasti operacionih istraživanja i mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerski problema, a takođe predstavljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Teorijske osnove operacionih istraživanja i teorije odlučivanja. Linearno programiranje. Transportni problemi. Mrežni problemi. Problemi upravljanja zalihama. Celobrojno programiranje. Heurističke metode. Mrežno planiranje i upravljanje. Osnovni principi teorije igara. Izabrane studije slučaja i praktični primeri.
Predavanja; Numeričko-računske vežbe; Računarske vežbe. Konsultacije. Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni ispit se sastoji od najmanje četiri zadataka, da bi se ispit položio svaki zadatak se mora uraditi sa bar 50% uspešnosti. Gradivo se može podeliti na dva kolokvijuma. Usmeni ispit se polaže se prema spisku ispitnih pitanja. Kolokvijumi, testovi i ispit su pismeni i računarski. Pismeni deo je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, domaćih zadataka, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kanović, Ž., Rapaić, M., Jeličić, Z.Evolutivni optimizacioni algoritmi u inženjerskoj praksi2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Petrić, J.Operaciona istraživanja : Knjiga 11979Savremena administracija, BeogradSrpski jezik
Petrić, J.Operaciona istraživanja : Knjiga 21978Privredno finansijski vodič, BeogradSrpski jezik
Petrić, J.Operaciona istraživanja : zbirka rešenih zadataka1980Privredno finansijski vodič, BeogradSrpski jezik
Bronson, RichardSchaum's outline of theory and problems of operations research1997McGraw-HillEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kanović dr Željko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dragutinović Đorđe
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Golić Anastasija
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dragutinović Đorđe
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Golić Anastasija
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe