Osnovne informacije

Nivo studija
Master strukovne studije


Zvanje koje se stiče
Strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva (Struk. mast. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
2 / 4


Ukupan broj ESPB bodova
120


Studijske grupe
Elektroenergetika- Distribuirani resursi i električni sistemi u vozilima
Informaciono-komunikacione tehnologije

 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Milićević dr Dragan
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.Lab.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Odabrana poglavlja iz elektrotehnike2207
Izborni predmet 121-21-27
Izborni predmet 22217
Izborni predmet 32117
Izborni predmet 42002
 Dokumenta