Predmet: Savremene energetske tehnologije (06 - I079)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTermoenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku i procesnu tehniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2006..

Osposobljavanja studenata za: sistemsko izučavanje modernih energetskih tehnologija, sagledavanje opštih interesa i opravdanosti modernih energetskim tehnologijama, sagledavanje interesa i značaja primene modernih energetskih tehnologija za industrijsko preduzeće sa aspekata: povećanja energetske efikasnosti, sigurnosti u snabdevanju, ekoloških, ekonomskih i socioloških uslova.
Stečena znanja će omogućiti inženjeru da razume opravdanost uvođenja modernih energetskih tehnnologija u industrijska preduzeća, uticaj na ukupne troškove proizvodnje okolinu i ukupni prosperitet preduzeća.
Energetske tehnologije, energetska efikasnost i zaštita okoline, nužnost transformisanja primarne energije i uticaj energetskih tehnologija na efikasnost transformacije, moderne tehnologije za transformaciju primarne energije u toplotnu energiju, moderne tehnologije za transformaciju primarne energije u električnu energiju, moderne tehnologije za spregnutu proizvodnju električne i toplotne energije, moderne tehnologije za deponovanje energije u cilju povećanja energetske efikasnosti energetskih sitema i sniženja troškova za kupovinu primarne energije, mogućnosti primene modernih energetskih tehnologija u proizvodnim procesima i obezbeđenju radnog i životnog komfora.
Predavanja, seminarski rad i konsultacije. Ispit se može položiti samo kroz izradu i odbranu seminarskog rada ili po potrebi i kroz dodatno usmeno polaganje.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Europan ComissionIntegrated Pollution Prevent and Control2003EUEngleski
U.S. Department of Energy WashingtonA Market Assessment, Prepared for: Energy Efficiency and Renewable Energy2003U.S. Department of Energy WashingtonEngleski
CHP ClubThe Managers Guide to Combined Heat and Power Systems2000CrownEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada30.00
Usmeni deo ispitaneda60.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Petrović dr Jovan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đaković dr Damir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Štrbac dr Dragana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milivojević Nikola
Asistent

Auditorne vežbe