Stipendije Fondacije "Dušan Pavlović"


15.10.2018. - 11:50 
Fondacija Dušan Pavlović raspisuje Konkurs za stipendiranje dva studenta prve godine master studija Mašinskog ili sličnog fakulteta.

Uslovi konkursa su:

- Prosečna ocena osnovnih studija veća od 8 (osam)

- Upisana prva godina Master studija jednog od sledećih smerova:
Procesna tehnika
Temotehnika
Termoenergetika
Automatsko upravljanje

Stipendija se dodeljuje za školsku godinu 2019/2020.

Uz prijavu priložiti:
      - Motivaciono pismo i
      - Potvrdu o završenim osnovnim studijama.

Fondacija je obezbedila sredstva za stipendiranje dva studenata.

Zainteresovani studenti dokumentaciju mogu dostaviti na adresu:
Fondacija “ Dušan Pavlović”
28 Juna br. 23 (bivša Mokroluška nova 23),11000 Beograd
ili na mail adresu office@fondacijadp.rs najkasnije do 30.11.2019. godine.


Više informacija na: http://fondacijadp.rs/