Predmet: Poslovni engleski (09 - NIT03)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2010..

Da osposobi studente da usavrše znanje engleskog jezika i da ovladaju novim aspektima jezika koje će biti u stanju da primene u praktičnom radu. Prvi deo kursa je posvećen obnavljanju/poboljšanju prethodno stečenih znanja iz engleskog jezika. Sledeći su specijalizovani delovi kursa posvećeni sticanju veština u posebnim oblastima primene jezika: Engleski za pravnike, za menadžere, za trgovinu i marketing, za ljudske resurse, za prezentacije, za prego-vore, itd. Uopšteno, studenti će da steknu veštine iz engleskog jezika koje će im pomoći u budućim uspeš-nim karijerama.
Sposobnost korišćenja stečenih znanja u profesionalnom radu i/ili daljen obrazovanju. Kurs će upoznati studente sa novim načinima primene engleskog jezika u svakodnevnoj poslovnoj praksi, što će ih osposobiti da postanu uspešni profesionalci, posebno na menadžerskim i rukovodećim radnim mestima. Komunikacijske sposobnosti (kako u pisanoj tako i u govornoj formi) u engleskom jeziku treba da budu na najvišem nivou, bez obzira na konkretnu stručnu oblast kandidata koji polože ispit. Studenti su sposobni da adekvatno koriste jezik u velikom broju poslovnih situacija, koristeći odgovarajući rečnik, fraze, idiome ili strukturu rečenice. Mogu da uspešno funkcionišu u okruženju gde se engleski jezik koristi za poslovne komunikacije (sastanci, pregovori, prezentacije, poslovna korespondencija i slično).
Obnavljanje osnovne gramatike, rečnika, fraza i idioma u svakodnevnom engleskom jeziku. Opšti poslovni engleski jezik. Idiomi u poslovnom engleskom jeziku. Engleski jezik u trgovini i marketingu. Engleski jezik u knjigovodstvu i finansijama. Engleski jezik u informacionim tehnologijama i na Internetu. En-gleski jezik za pravnike. Engleski jezik za prezentacije. Engleski jezik za pregovore. Engleski jezik za rad sa ljudskim resursima. Engleski jezik za sastanke i poslovnu korespondenciju.
Predavanja, vežbe - fono laboratorija i konsultacije. Studenti mogu da polažu završni ispit pošto su uspešno završili predispitne obaveze. Završni ispit se sastoji od pisanog i usmenog dela. Konačna ocena obuhvata prisustvovanje na nastavi i vežbama, rezultate kolokvijuma i domaćih zadataka i rezultat završnog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Swan, M.Practical English Usage1980Oxford University PressEngleski
Geffner, A.B.Business English2004LondonEngleski
Gueffy, M.E.Business English2004Thomson/South-WesternEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada10.00
Domaći zadatakdada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumdane15.00
Kolokvijumdane15.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bogdanović dr Vesna
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Katić mr Marina
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Gak dr Dragana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Katić mr Marina
Nastavnik stranih jezika

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bogdanović dr Vesna
Vanredni profesor

Auditorne vežbe