Predmet: Hidraulika (06 - GH403)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..

Osposobljavanje studenata iz fundamentalnih oblasti za sticanje stručnih znanja i primenu u praksi.
Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.
Tečenje u otvorenim kanalima i vodotocima prizmatičnog i neprizmatičnog poprečnog preseka. Prelazni režimi i proračun nejednolikog tečenja u otvorenim provodnicima. kratki objekti i lokalne promene u toku. Raspored napona i uvođenje logaritamske zakonitosti za raspored brzina u turbulentnoj ravanskoj ili osnosimetričnoj struji. Strujanje poszemnih voda, izdan sa slobodnim nivoom, strujanje pod pritiskom, višeslojna porozna sredina, strujanje ka usamljenom bunaru i grupi bunara, strujanje kroz i ispod tela brane i nasipa.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno i u vidu testa. Ocene ispita se formiraju: prisustva na predavanjima i vežbama (auditornim, laboratorijskim i računarskim), uspeha na kolokvijumima i pismenom delu ispita (kombinovani zadaci i teorija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Aranđelović D.Hidraulika u oblasti građevinarstva2000Građevinsko arhitektonski fakultet, NišSrpski jezik
Batinić B.Hidraulika1994Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane70.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Salvai Atila

Predavanja
Nedostaje slika

Kolaković Slobodan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kolaković Slobodan
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Golub Marko

Laboratorijske vežbe