Predmet: Komunalna hidrotehnika (06 - GG408)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2007..

Upoznavanje studenata sa praktičnim problemima i sticanje stručnih znanja za primenu u praksi iz obalasti komunalne hidrotehnike.
Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi
1. Tretman vode za piće .Kontaminacija podzemnih i površinskih voda. Potreba tretmana vode. Konvencionalni postupak tretmana vode. Tehnološka šema tretmana vode. Posebni tretmani vode za piće. Otkrivanje problema u postrojenju za tretman vode. 2.Hidraulička analiza postrojenja za tretman vode. Cilj i tok hidrauličke analize.3.Merenje u vodovodnim sistemima. Vrste merenja i kategorizacija merne opreme. Oprema za određivanje položaja cevi (lokatori). Oprema za otkrivanje gubitka vode. Oprema za merenje protoka vode. Oprema za merenje pritiska vode. Merenje nivoa vode. Obim merenja. Telemetrijski sistemi.4.Matematičko modeliranje u sistemima za vodosnadbevanje. Modeliranje podzemnih tokova. Modeliranje vodovodnih sistema. Primena softverskih paketa za simulaciju rada vodovodnih sistema.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih,i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakteristicnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristicni zadaci i produbljuje se izloženo gradivo.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đurić D.Smanjenje neodređenosti parmetara modela i karakteristika urbanih hidrotehničkih sistema1999Grđevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Maksimović Č.Merenje u hidrotehnici1993Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Lazić R., Pokrajac D.,Grow 1.0 Teoretical manual1994Institut za hidrotehniku, Građevinski fakultet, BeogradEngleski
Miloje MilojevićSnadbevanje vodom i kanalisanje naselja1990Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Obradović D.Savremeni vodovodi, informatika i operativno upravljanje1999Udruženje za teh. vode i sanitarno inženjerstvo,BeogradSrpski jezik
Đurić D.Snadbevanje vodom za piće2001Arhitektonsko-građevinski fakultet, Banja LukaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada15.00
Prisustvo na predavanjimadada15.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stipić dr Matija
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Vujović Svetlana

Predavanja
Nedostaje slika

Vujović Svetlana

Auditorne vežbe