Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер машинства (Маст. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
59 

Смер за техничку механику и дизајн у техници који је пројектован да одговори на изазов инжењерства, а то је да претвара нова техничка откирћа у комерцијалну реалност кроз јасну примену акумулираног научног знања, практичног инжењерског искуства и вештине решавања проблема. Смер даје одличну припрему како за анализу и решавање најопштијих проблема са којима се машински инжењер среће у својој свакодневној пракси, тако и за наставак образовања до академског степена доктора наука....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Мађаревић др Дамир
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Индустријски дизајн320005
Моделирање нелинеарних система220004
Виши курс теорије еластичности320005
Биомеханика кардиоваскуларног система320005
Изборни предмет 1220004
Изборни предмет 2320005

Година: 1, Семестар: Летњи

Стручна пракса000033
Изборни предмет 3220004
Рачунарски методи у механици 2220004
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада0008013
Израда и одбрана мастер рада000087