доц. др Марко Орошњак


Недостаје слика

др Марко Орошњак

Доцент


Телефон021/485-2174
E-mail
Академско звањеДоцент

Пореклом из Руме, Марко Орошњак је завршио основне и мастер академске студије из области Индустријског инжењерства на Факултету техничких наука у Новом Саду. Током Мастер академских студија 2015 године започео је своју академску каријеру као сарадник у настави на катедри за Квалитет, ефективност и логистику. Поред ангажмана на модулу Индустријско Инжењерство, наставу држи и на студијским програмима Инжењерски Менаџмент, Инжењерство Информационих Система и Мехатроника.
Докторске студије завршава на смеру Индустријско Инжењерство/Инжењерски Менаџмент у Децембру 2022 године, са одбрањеном докторском тезом "Концепт функционалне-продуктивности за моделовање поузданости у домену одржавања заснованом на енергији". Докторска теза је написана и одбрањена на енглеском језику са интернационалним члановима комисије др Сандра Рамос (Институто Супериор де Енгенхариа до Порто (ИСЕП) Порто, Португал) и др Јохн К. Дуцхоwски (ХYДАЦ ФлуидЦареЦентер ГмбХ). Током докторских студија аутор је 20+ конференција са међународним учешћем, аутор је 10+ радова у међународним часописима, истраживач на 3 пројекта финансирана од стране Министарства Просвете, Науке и Технолошког Развоја Републике Србије и аутор је два практикума за вежбе из областима индустријско инжењерства и једног уџбеника.
Кроз своје радно искуство, био је ангажован на предметима Процеси и средства рада, Трибологија и подмазивање, Аутоматизација процеса рада 1 (хидрауличко управљање), Компоненте Технолошких Система (хидрауличко управљање), Систем Менаџмента Квалитетом, Методе и технике унапређења система квалитета, Технологије мерења и контроле производа. Такође, добитник је стипендија Министарства науке и технолошког развоја, награде општине Рума за најбоље студенте 2013/2014, као и стипендије и награде ФЕСТО за ДАААМ докторску школу и ФЕСТО награде за младе научнике. Представљао је Универзитет у Новом Саду на форуму инжењера "Енгинеерс оф тхе футуре 2018" у Улyановску, Русија, који је организовала компанија Ростек и Руска инжењерска комора.

Доцент
01.02.2024.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом01.03.2023.31.01.2024.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
Стручни сарадник-Лаборант01.02.2023.28.02.2023.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
Стручни сарадник-Лаборант01.11.2022.31.01.2023.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
Асистент01.11.2019.31.10.2022.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
Асистент01.11.2016.31.10.2019.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
Сарадник у настави01.11.2015.01.10.2016.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
НазивУ Установи
Конструкција и прорачун хидрауличне платформе за киповање транспортних средстава са растреситим теретом

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2014

The concept of functional-productiveness for modelling reliability in Energy-Based Maintenance domain

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2022

Развој индикатора успешности одржавања хидрауличких система на основу триболошких параметара

Мастер рад

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиOrošnjak M., Jocanović M., Čavić M., Karanović V., Penčić M.: Industrial Maintenance 4(.0) Horizon Europe: Consequences of the Iron Curtain and Energy-Based Maintenance, Journal of Cleaner Production, 2021, Vol. 314, pp. 1-16, ISSN 0959-6526
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиOrošnjak M., Brkljač N., Šević D., Čavić M., Oros D., Penčić M.: From predictive to energy-based maintenance paradigm: Achieving cleaner production through functional-productiveness, Journal of Cleaner Production, 2023, Vol. 408, No. 137177, ISSN 0959-6526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.137177
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредности Orošnjak M., Šević D.: Benchmarking Maintenance Practices for Allocating Features Affecting Hydraulic Systems Maintenance: A West-Balkan Perspective, Mathematics, 2023, Vol. 11, No. 18, ISSN 2227-7390
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPenčić M., Čavić M., Oros D., Vrgović P., Babković K., Orošnjak M., Čavić D.: Anthropomorphic Robotic Eyes: Structural Design and Non-Verbal Communication Effectiveness, Sensors, 2022, Vol. 22, No. 8, pp. 1-45, ISSN 1424-8220, UDK: DOI: 10.3390/s22083060
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDuđak Lj., Milisavljević S., Jocanović M., Kiš (Kiss) F., Šević D., Karanović V., Orošnjak M.: Life Cycle Assessment of Different Waste Lubrication Oil Management Options in Serbia, Applied Sciences, 2021, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуJocanović M., Agarski B., Karanović V., Orošnjak M., Ilić Mićunović M., Ostojić G., Stankovski S.: LCA/LCC Model for Evaluation of Pump Units in Water Distribution Systems, Symmetry, 2019, Vol. 11, No. 9, pp. 1-21, ISSN 2073-8994
(М23) Рад у међународном часописуOrošnjak M., Jocanović M., Gvozdenac Urošević B., Šević D., Duđak Lj., Karanović V.: Bus Fleet Management: A Systematic Literature Review, Promet - Traffic and Transportation, 2020, Vol. 32, No. 6, pp. 761-772, ISSN 0353-5320
(М23) Рад у међународном часописуČavić M., Penčić M., Oros D., Čavić D., Orošnjak M., Rackov M.: High-Capacity Stacking Apparatus for Thermoforming Machine – Part I: Synthesis of Intermittent Mechanisms as Stacker Driving Units, Advances in Mechanical Engineering, 2021, Vol. 13, No. 8, pp. 1-18, ISSN 1687-8140, UDK: DOI: 10.1177/16878140211040892
(М23) Рад у међународном часописуPenčić M., Čavić M., Oros D., Čavić D., Orošnjak M., Karanović V.: High-Capacity Stacking Apparatus for Thermoforming Machine – Part II: Structural Design of the Adjustable Stacker Driving Mechanism, Advances in Mechanical Engineering, 2021, Vol. 13, No. 10, pp. 1-19, ISSN 1687-8140, UDK: DOI: 10.1177/16878140211052458
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком Horvatić Novak A., Runje B., Keran Z., Orošnjak M.: Image Artefacts in Industrial Computed Tomography, Tehnički Glasnik - Technical Journal, 2020, Vol. 14, No. 4, pp. 434-439, ISSN 1848-5588
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽižakov M., Vasić S., Delić M., Orošnjak M., Vulanović S.: The Interdependencies of Quality Management, Knowledge Management and Innovation Performance. A Literature Review, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2020, Vol. 591, pp. 575-582, ISSN 1868-4238, 25. Advances in Production Management Systems (APMS), Novi Sad: Springer, Cham, 30-3 August, 2020, pp. 575-582, ISBN 978-3-030-57992-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Jocanović M., Beker I., Karanović V., Brkljač N.: Assessment of Digital Competences of Industrial Engineering Students: Post-COVID19 Results, 8. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Industrial Engineering Department, 29-30. September 2022
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJocanović, M., Karanović, V., Knežević, D., Orošnjak, M., „Model for monitoring of the physical and chemical characteristics of the oil filling in hydraulic systems“, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology – DEMI 2015, Faculty of Mechanical Engineering University of Banja Luka
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., "Conceptual model of contributive factors important in mass customization application: Theoretical viewpoint", 7th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe, Septembar 21-23, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVekić A., Orošnjak M., Ćosić M., "Use of Banking Machines in the Payment System of the Republic of Serbia as a Personalization Model for Banking Services", 7th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe, Septembar 21-23, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Jocanović, M., Karanović, V. "Quality Analysis of Hydraulic Systems in Function of Reliability Theory" 27th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, October 26-29, 2016, Mostar, BiH
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJocanović M., Karanović V., Orošnjak M., Nikolić N., Knežević D.: Lubricating oils for modern automatic transmission of motor vehicles, 3. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina, 7-9 Decembar, 2016, pp. 451-456, ISBN 978-99976-623-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Jocanović M., Karanović V.: Simulating the effects that contamination has on a hydraulic system performance using MATLAB/SimHydraulics, 3. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina, 7-9 Decembar, 2016, pp. 457-464, ISBN 978-99976-623-7-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKaranović V., Jocanović M., Orošnjak M.: Active tribology systems, 15. International Conference on Tribology - SERBIATRIB, Kragujevac: University of Kragujevac, Faculty of Engineering and Serbian Tribology Society, 17-19 Maj, 2017, pp. 378-381, ISBN 978-86-6335-041-0, UDK: 621.89(082); 531.43(082); 66.017/018:539.375.6(082); 577.38(082); 612.766(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKaranović V., Jocanović M., Nikolić N., Lubich M., Orošnjak M.: Lubricating Oils for Automotive Natural Gas Engines, 13. International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering - DEMI, Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 26-27 Maj, 2017, pp. 847-854, ISBN 978-99938-39-72-9, UDK: 621.3(082)(0.034.2); 621(082)(0.034.2); 004(082)(0.034.2);
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJocanović M., Karanović V., Knežević D., Orošnjak M., Laloš S.: Significance of hydraulic system working fluid maintenance with integrated logic and built-in components, 13. International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering - DEMI, Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 26-27 Maj, 2017, pp. 855-862, UDK: 621.3(082)(0.034.2); 621(082)(0.034.2); 004(082)(0.034.2)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Peković T., Jocanović M., Karanović V., Novak Horvatić A.: Using contamination control in condition based maintenance of a hydraulic system, 42. Scientific Conference Maintenance of Machinery and Equipment - OMO, Budva, 24-27 Maj, 2017, pp. 102-111
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Karanović V., Horvatić Novak A., Peković T., Jocanović M.: Maintenance of a hydraulic system through oil monitoring and contamination control, 16. International Scientific Conference on Production Engineering - CIM, Zadar: Croatian Association of Production Engineering, 8-10 Jun, 2017, pp. 195-202, ISBN 2584-3214
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKaranović V., Jocanović M., Orošnjak M.: Condition Monitoring of Hydraulic Machinery by Oil Analysis, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, ISBN 978-86-7892-934-2, UDK: 62(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJocanović M., Karanović V., Tič V., Orošnjak M., Selinić D.: Application of hydraulic and gear oils in the food processing industry, Fluidna tehnika, 2017, ISSN 0353-6114, 3. Fluid Power, Maribor: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, 14-15 Septembar, 2017, ISBN 978-961-248-176-6, UDK: 621.51/.54(063)(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Jocanović M., Karanović V.: Simulation and Modeling of a Hydraulic System in FluidSim, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 50-53, ISBN ISBN 978-86-7892-978, UDK: 658.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRunje B., Horvatić Novak A., Orošnjak M., Belošević A.: Influence of surface determination on CT measurement results, 20. International Conference MATRIB, Vela Luka, 27-29 Jun, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKaranović V., Jocanović M., Wakiru J., Orošnjak M.: Benefits of lubricant oil analysis for maintenance decision support: A case study, 10. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 6-8 Jun, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниWakiru J., Pintelon L., Karanović V., Jocanović M., Orošnjak M.: Analysis of lubrication oil towards maintenance grouping for multiple equipment using fuzzy cluster analysis, 10. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 6-8 Jun, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Jocanović M., Karanović V., Wakiru J., Bugarić U.: Contamination control of hydraulic systems in Industry 4.0, 3. Maintenance Forum on Maintenance and Asset Management, Beograd, 24-26 Maj, 2018, pp. 52-60, ISBN 978-86-84231-43-9
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуOrošnjak M., Brkljač N., Karanović V.: Assessment of Entrepreneurial Competences of Industrial Engineering Students: Post-COVID19 Results, 18. International Symposium SymOrg 2008, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Organizational Sciences, 11-14 June 2022, pp. 306-308
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаJocanović M., Karanović V., Knežević D., Orošnjak M.: Diesel fuel filtration problems with modern common rail injection systems, Vojnotehnički glasnik, 2017, Vol. 4, No 65, pp. 968-993, ISSN 0042-8469, UDK: 623+355 / 359 355 / 359
(М53) Рад у научном часописуOrošnjak M., Jocanović M., Karanović V., Vekić A., Medić N.: Transformation from mass production to mass customization in SCM: Obstacles and advantages, Acta Technica Corviniensis, 2017, Vol. 10, No 1, pp. 29-33, ISSN 2067-3809, UDK: http://acta.fih.upt.ro/pdf/2017-1/ACTA-2017-1-03
(М53) Рад у научном часописуOrošnjak, M., Jocanović, M., Karanović, V., Vekić, A., Medić, N.: Transformation from mass production to mass customization in SCM: Obstacles and advantages, Acta Technica Corviniensis, 2017, Vol. 10, No 1, pp. 29-33, ISSN 2067-3809.
(М53) Рад у научном часописуOrošnjak M.: Indicator development for maintaining hydraulic systems based on tribological parameters, UNS FTN - Zbornik radova Fakulteta Tehničkih Nauka, 2015, Vol. 16, No 12, pp. 3025-3029
(М53) Рад у научном часописуOrošnjak M., Jocanović, M., Karanović, V.: Applying contamination control for improved prognostics and health management of hydraulic systems, International Journal of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management, 2021, Vol. 24, No. 1, pp. 33-38, ISSN 1363-7681
(М53) Рад у научном часописуHorvatić Novak A., Runje B., Keran Z., Orošnjak M.: Image Artefacts in Industrial Computed Tomography, Tehnički Glasnik - Technical Journal, 2020, Vol. 14, No. 4, pp. 434-439, ISSN 1848-5588
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКарановић В., Орошњак М., Шевић Д., Бекер И., Јоцановић М., Бркљач Н.: ПРИМЕНА ЦММС-а У УПРАВЉАЊУ ОДРЖАВАЊЕМ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА, 28. Трендови развоја: Универзитетско образовање за привреду, Копаоник: Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 2022, ИСБН 978-86-6022-401-1, УДК: Т1.5-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниVrhovac V., Orošnjak M., Cvetković N., Žižakov M., Nikolić D.: Nove tehmologije učenja u visokom obrazovanju, 23. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka Univreziteta u Novom Sadu, 22-24 Februar, 2017, pp. 73-76, ISBN 978-86-7892-904-5
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуOrošnjak M., Vrhovac V., Žižakov M., Peković T.: Maintenance against innovation: Who encapsulates who?, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 21-23 Februar, 2018, pp. 293-295, ISBN 978-86-6022-031-0, UDK: 378:004(497.11)(082)
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаOrošnjak M.: The concept of Functional-Productiveness for Modelling Reliability in the Energy-Based Maintenance Domain, Novi Sad, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 2022, pp. 1-230
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.02.2024.
Асистент са докторатомКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.03.2023.
АсистентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.11.2019.
АсистентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.11.2016.
Сарадник у наставиКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.11.2015.