доц. др Вуле Рељић


Недостаје слика

др Вуле Рељић

Доцент


Телефон021/485-2167
E-mail
Академско звањеДоцент

Вуле Рељић је рођен 21.06.1990. године у Власеници (Република Српска, БиХ).

Основну школу "Вук Караџић" у Власеници завршио је 2005. године као носилац Вукове дипломе. Средњу школу (гимназија - општи смјер) "Милорад Влачић" у Власеници завршио је 2009. године као носилац Вукове дипломе и ученик генерације. Током школовања у основној и средњој школи био је добитник бројних признања са такмичења из математике и физике за ученике основних и средњих школа Републике Српске, као и са такмичења у више различитих спортова (мали фудбал, рукомет, итд.).

Основне академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, студијски програм Мехатроника уписао је 2009. године, након успјешно положеног пријемног испита из математике, као први на ранг листи. Основне академске студије завршио је 20.09.2013. са просјечном оцјеном 9,58 и стекао звање дипломирани инжењер мехатронике. Мастер академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, студијски програм Мехатроника, роботика и аутоматизација уписао је 2013. године и исте завршио 30.09.2014. са просјечном оцјеном 9,90 те стекао звање мастер инжењер мехатронике. Докторске академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, студијски програм Мехатроника уписао је 2014. године и исте завршио 28.08.2020. са просјечном оцјеном 10,00 и одбраном докторске дисертације под називом "Даљинско управљање дигиталном пнеуматиком у концепту Индустрије 4.0" те стекао научно звање Доктор наука - мехатроника.

Током основних академских студија био је стипендиста општине Власеница. Добитник је Награде Универзитета у Новом Саду за постигнут успјех у школској 2009/10., 2010/11. и 2011/12. години и Награде Универзитета у Новом Саду за завршене студије 2013. године. Током завршне године основних академских студија, био је стипендиста Фонда за младе таленте - стипендија "Доситеја". Током мастер академских студија, био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Проглашен је за најбољег дипломираног студента мехатронике на промоцији 12.10.2014. године.

Запослен је у звању доцента на Катедри за мехатронику, роботику и аутоматизацију Факултета техничких наука у Новом Саду од 01.04.2021. године (претходно је у периоду 01.04.2015. - 31.12.2015. радио на истом факултету у звању истраживача приправника на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број ИИИ46001 - Развој и примена нових традиционалних технологија у производњи прехрамбених производа са додатном вредношћу за европско и светско тржиште, односно у периоду 01.01.2016. - 31.03.2021. на истом факултету у звању асистента-мастера).

Главне области интересовања су му аутоматизација процеса рада, пнеуматика и пнеуматско управљање, енергетска ефикасност система ваздуха под притиском и управљање аутоматизованим системима на даљину.

У мају 2015. године, као члан тима "Creative Lab" био је побједник локалног такмичења за најбољу студентску идеју на Универзитету у Новом Саду, а на регионалном такмичењу одржаном у Београду, тим је освојио треће мјесто.

У свом досадашњем научно-истраживачком раду, објавио је 30-ак радова на међународним и домаћим научним скуповима, односно у националним и међународним часописима. У фебруару 2016. године на Међународној конференцији REV 2016 одржаној у Мадриду, рад, чији је коаутор проглашен је за трећи најбољи на конференцији. У мају 2016. на Међународној конференцији TIE 2016 одржаној у Чачку, рад чији је први аутор проглашен је за најбољи на конференцији. Поред тога, има три верификована техничка рјешења из категорије М85. Као коаутор, у мају 2017. године објавио је "Збирку решених задатака са теоријским основама из пнеуматског управљања" (2. издање 2021. године) а у октобру 2021. и уџбеник под називом "Енергетска ефикасност система ваздуха под притиском".

У мају 2017. године добио је награду из фонда "Момчило Момо Новковић" за изузетне до сада постигнуте резултате - најбољи асистент.

Учесник је многобројних пројеката реализованих у сарадњи са привредом из области енергетске ефикасности система ваздуха под притиском и енергетске ефикасности система расвјете. Извођач је семинара из области основа пнеуматике, пнеуматског управљања и енергетске ефикасности система ваздуха под притиском при компанији Фесто.

Служи се енглеским језиком.

Ожењен је и отац је два дјетета.

Доцент
01.04.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Истраживач приправник01.04.2015.01.12.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент-Мастер01.01.2016.Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Секретар катедре01.10.2018.Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Испитивање утицаја додатног резервоара на потрошњу ваздуха под притиском

Диплома

ИМТ Студије (Мехатроника: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Машинско инжењерство)

Факултет техничких наука

2013

Даљинско управљање дигиталном пнеуматиком у концепту Индустрије 4.0

Докторат

ИМТ Студије (Мехатроника: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Машинско инжењерство)

Факултет техничких наука

2020

Развој даљински управљане пнеуматске опруге

Мастер рад

ИМТ Студије (Мехатроника: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Машинско инжењерство)

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDudić S., Reljić V., Šešlija D., Dakić N., Blagojević V.: Improving Energy Efficiency of Flexible Pneumatic Systems, Energies, 2021, Vol. 14, No. 7, ISSN 1996-1073
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠešlija M., Reljić V., Šešlija D., Dudić S., Dakić N., Jovanović Z.: Reuse of Exhausted Air from Multi-Actuator Pneumatic Control Systems, Actuators, 2021, Vol. 10, No. 6, ISSN 2076-0825
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуReljić V., Milenković I., Dudić S., Šulc J., Bajči B.: Augmented Reality Applications in Industry 4.0 Environment, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 12, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠulc J., Bajči B., Reljić V., Milenković I., Šešlija D., Dudić S.: Automatic manipulator for remote measurement of linear dimensions—development and integration in education courses, Computer Applications in Engineering Education, 2018, Vol. 26, No 4, pp. 947-958, ISSN 1061-3773
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуReljić V., Milenković I., Bajči B., Šešlija D., Šulc J.: Remotely controlled compressed air spring—Design and implementation for distance education, Computer Applications in Engineering Education, 2018, pp. 1-10, ISSN 1061-3773
(М23) Рад у међународном часописуDudić S., Šulc J., Reljić V., Bajči B., Šešlija D., Milenković I.: Automatic device for remote measuring of circularity: Development and implementation in education courses, Journal of Engineering Research, 2021, Vol. 9, No. 4A, pp. 235-245, ISSN 2307-1877
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBajči B., Dudić S., Šulc J., Reljić V., Šešlija D., Milenković I.: Using Remotely Controlled One-way Flow Control Valve for Speed Regulation of Pneumatic Cylinder, 15. International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, Dusseldorf: University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany, 21-23 Mart, 2018, pp. 8-15
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBajči B., Šulc J., Reljić V., Šešlija D., Dudić S., Milenković I.: Remote Laboratory for Learning Basics of Pneumatic Control, 14. International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation - REV, New York: Columbia University, New York, 15-17 Mart, 2017, pp. 144-150, ISBN 978-3-319-64351-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić V., Bajči B., Šulc J., Šešlija D., Dudić S.: Remote Control of Pneumatic Circular Manipulator Using CEyeClon Platform, 4. Experiment@ International Conference, Faro: University of Algarve, Faro, 6-8 Jun, 2017, pp. 103-104, ISBN 978-1-5386-0810-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBajči B., Dudić S., Šulc J., Milenković I., Šešlija D., Reljić V.: Remote System for Measuring Geometric Tolerances: Roundness, 13. International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation - REV, Madrid: UNED Madrid, 24-26 Februar, 2016, pp. 279-280, ISBN 978-1-4673-8245-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić V., Bajči B., Šulc J., Šešlija D., Dudić S.: Remote control of pneumatic circular manipulator using CompactRIO controller, 6. Technics and Informatics in Education - TIE, Čačak: Faculty of Technical Sciences, Čačak, 28-29 Maj, 2016, pp. 385-390, ISBN 978-86-7776-192-9, UDK: 621.398:621.316]:004.738.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić V., Šešlija D., Šulc J., Bajči B., Dudić S., Milenković I.: Modular Construction of Circular Manipulator as a Test Bed for Testing Pneumatic Control, 9. The 9th International Symposium - KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Faculty of Engineering, Hunedoara, Faculty of Engineering, Szeged, 9-12 Jun, 2016, pp. 225-228, ISBN 978-86-7892-821-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSrndaljčević V., Bajči B., Šešlija D., Šulc J., Reljić V., Dudić S., Milenković I.: Image Analysis as a Method of Quantifying the Effectivness of Pneumatic Nozzles, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor: ETRAN Society, School of Electrical Engineering, 13-16 Jun, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-86-7466-618-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBajči B., Reljić V., Šulc J., Šešlija D., Dudić S.: Remotely Controlled Measurement of Linear Dimensions, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-934-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠulc J., Reljić V., Bajči B., Šešlija D., Buač T.: Development of Pneumatic Valve Remote Control, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-934-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić V., Milenković I., Šešlija D., Dudić S.: Failsafe behaviour of basic pneumatic systems, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 112-115, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBajči B., Reljić V., Milenković I., Šulc J., Vidicki P.: Using a Remotely Controlled Automated Device for Measuring Linear Dimensions in Teaching Activities in Secondary Vocational Schools, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 142-147, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić V., Vidicki P., Bajči B., Šešlija D., Šulc J.: Using of remote controlled pneumatic spring in teaching, 6. Technics and Informatics in Education - TIE, Čačak: Faculty of Technical Sciences, Čačak, 28-29 Maj, 2016, pp. 391-396, ISBN 978-86-7776-192-9, UDK: 621.398:37.018.43
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠulc J., Šešlija D., Reljić V., Bajči B., Čajetinac S.: PWM Control of Coupled Motion of Two Axis Pneumatic Programmable Manipulator, 13. International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements SAUM, Niš, 9-11 Novembar, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić V., Tarjan L., Stankovski S., Lazarević M., Ostojić G.: Food Product Shelf-Life Prediction, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 24-25 Septembar, 2015, pp. 326-329, ISBN 978-86-7083-864-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠešlija D., Šulc J., Reljić V.: Energy Efficient Pneumatic Control Scheme with Recirculation of the Used Air, 2. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 5-6 Decembar, 2013, pp. 71-74, ISBN 978-86-7892-565-8
(М53) Рад у научном часописуReljić V., Bajči B., Milenković I., Šulc J., Šešlija D., Dudić S.: Development of an Experimental Setup for Remote Testing of Pneumatic Control, International Journal of Online Engineering (iJOE), 2018, Vol. 14, No 1, pp. 195-202, ISSN 1861-2121
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРељић В., Шешлија Д., Дудић С., Миленковић И., Шулц Ј., Бајчи Б.: Управљање на даљину пнеуматским кружним манипулатором, 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука, Нови Сад, 16-19 Фебруар, 2016, пп. 103-106, ИСБН 978-86-7892-795-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРељић В., Остојић Г., Кукољ Д., Тарјан Л., Лазаревић М.: Праћење животног циклуса прехрамбених производа, 15. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 16-18 Март, 2016, пп. 419-423, ИСБН 978-99955-763-9-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниŠulc J., Reljić V., Bajči B., Šešlija D.: Design and Development of Experimental Setup for Analysis and Synthesis of Control Laws in Manipulator Contact with Environment, 3. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina: Faculty of Mechanical Engineering, East Sarajevo, 7-9 Decembar, 2016, pp. 87-92, ISBN 978-99976-623-7-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниReljić V., Milenković I., Šešlija D., Dudić S., Šulc J.: Development of Remote Controlled Pneumatic Spring, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 25-26 Septembar, 2015, pp. 195-198, ISBN 978-86-7892-722-5
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Рељић В., Миленковић И., Шешлија Д., Дудић С., Шулц Ј.: Даљински управљана пнеуматска опруга, 2015
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Бајчи Б., Рељић В., Дудић С., Шулц Ј., Миленковић И., Шешлија Д.: Аутоматски уређај за мерење толеранција облика - кружност, 2018
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Рељић В., Бајчи Б., Шулц Ј., Дудић С., Миленковић И., Шешлија Д.: Уређај за даљинску регулацију ваздуха под притиском, 2018
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука01.04.2021.
Асистент-мастерМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука01.01.2019.
Асистент-мастерМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука01.01.2016.
Истраживач приправникМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука24.12.2014.