ванр. проф. др Борко Булајић


Недостаје слика

др Борко Булајић

Ванредни професор


Телефон0214852606
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Рођен 1978. године у Београду. Звање дипломираног грађевинског инжењера стекао 2001. године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, Одсек за конструкције.

Титулу магистра техничких наука стекао 2004. године на Институту за земљотресно инжењерство и инжењерску сеизмологију у Скопљу, након завршених међународних постдипломских студија, на енглеском језику, под покровитељством DAAD-а.

Од априла до јула 2006. године био члан истраживачког тима за сеизмичке проблеме у институту RWTH, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamic, Ахен, Немачка.

Докторску дисертацију одбранио 2013. године на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду.

У звање доцента на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду, за ужу научну област Теорија конструкција и управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, изабран 2014. године.

У звање ванредног професора на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду, за ужу научну област Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, изабран 2019. године.

Ванредни професор
01.10.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.10.2014.Катедра за конструкције
НазивУ Установи
Гравитациона бетонска брана “Бели Брег” – прорачуни опште стабилности и сеизмички прорачуни

Диплома

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2001

Generation of realistic artificial input ground motions for seismic safety evaluation of important engineering structures

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"

2004

A contribution to more reliable definition of design response spectra in the north-western Balkans

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBulajić B., Bajić S., Stojnić N.: The effects of geological surroundings on earthquake-induced snow avalanche prone areas in the Kopaonik region, Cold Regions Science and Technology, 2018, Vol. 149, pp. 29-45, ISSN 0165-232X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTrifunac M., Todorovska M., Manić M., Bulajić B.: Variability of the fixed-base and soil-structure system frequencies of a building – the case of Borik-2 building, Structural Control and Health Monitoring, 2010, Vol. 17, No 2, pp. 120-151, ISSN 1545-2255
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBulajić B., Manić M., Lađinović Đ.: Effects of shallow and deep geology on seismic hazard estimates – a case study of pseudo-acceleration response spectra for the north-western Balkans, Natural Hazards, 2013, Vol. 69, No 1, pp. 573-588, ISSN 0921-030X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуManić M., Bulajić B., Trifunac M.: A note on peak accelerations computed from sliding of objects during the 1969 Banja Luka earthquakes in former Yugoslavia, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2015, Vol. 77, pp. 164-176, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Manić M., Bulajić B., Herak D., Herak M., Trifunac M.: Microzonation of Banja Luka for performance-based earthquake-resistant design, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2015, Vol. 78, pp. 71-88, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Trifunac M., Bulajić B., Manić M.: A preliminary empirical model for frequency-dependent attenuation of Fourier amplitude spectra In Serbia from the Vrancea earthquakes, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2016, Vol. 83, pp. 167-179, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Trifunac M., Bulajić B., Manić M.: Preliminary empirical scaling of pseudo relative velocity spectra in Serbia from the Vrancea earthquakes, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2016, Vol. 86, pp. 41-54, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Trifunac M., Bulajić B., Manić M., Herak D., Herak M.: Seismic microzoning of Belgrade, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2017, Vol. 97, pp. 395-412, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Trifunac M., Bulajić B., Manić M., Herak D., Herak M., Dimov G., Gičev V.: Seismic microzoning of Štip in Macedonia, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2017, Vol. 98, pp. 54-66, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Trifunac M., Bulajić B., Manić M., Herak D., Herak M., Dimov G.: Seismic microzoning in Skopje, Macedonia, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2017, Vol. 98, pp. 166-182, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPavić G., Hadzima-Nyarko M., Bulajić B., Jurković Ž.: Development of Seismic Vulnerability and Exposure Models - A Case Study of Croatia, Sustainability, 2020, Vol. 12, No 3, pp. 1-24, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPavić G., Hadzima-Nyarko M., Bulajić B.: A Contribution to a UHS-based Seismic Risk Assessment in Croatia—A Case Study for the City of Osijek, Sustainability, 2020, Vol. 12, No 5, pp. 1-24, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBulajić B., Todorovska M., Manić M., Trifunac M.: Structural health monitoring study of the ZOIL building using earthquake records, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2020, Vol. 133, No 106105, pp. 1-35, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHosseini R., Rashidi M., Bulajić B., Karbasi Arani K.: Multi-Objective Optimization of Three Different SMA-LRBs for Seismic Protection of a Benchmark Highway Bridge against Real and Synthetic Ground Motions, Applied Sciences, 2020, Vol. 10, No 4076, pp. 1-27, ISSN 2076-3417
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBulajić B., Manić M., Lađinović Đ.: Towards preparation of design spectra for Serbian National Annex to Eurocode 8 – Part I: Spectral shapes and regional empirical equations for scaling pseudo-acceleration spectra, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 2012, Vol. 10, No 2, pp. 131-154, ISSN 0354–4605
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBulajić B., Manić M., Lađinović Đ.: Towards preparation of design spectra for Serbian National Annex to Eurocode 8 – Part II: Usage of the UHS approach instead of normalized spectral shapes scaled by a single PSHA parameter, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 2012, Vol. 10, No 3, pp. 259-274, ISSN 0354–4605
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниBulajić B., Lađinović Đ.: Definisanje seizmičkog dejstva u Nacionalnom Aneksu za Evrokod 8, 15. Konferencija Savremena građevinska praksa, Andrevlje, 22-23 Maj, 2014, pp. 125-147
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниBulajić B., Manić M., Lađinović Đ.: On the application of Uniform Hazard Spectra in earthquake engineering, 4. Safety Engineering, Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2014, pp. 341-351
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаManić M., Bulajić B.: Ponašanje zidanih zgrada u Kraljevačkom zemljotresu od 03. novembra 2010. godine – iskustva i pouke, Izgradnja, 2013, Vol. 67, No 5-6, pp. 89-97, ISSN 0350-5421
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBulajić B., Manić M.: Kritički osvrt na seizmičku mikrorejonizaciju grada Kraljeva sa Mataruškom Banjom iz 1975. godine, Izgradnja, 2016, Vol. 70, No 7-8, pp. 287-296, ISSN 0350-5421
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLee V., Trifunac M., Herak D., Herak M., Bulajić B., Manić M.: Problems with scaling design spectra by peak acceleration—the contribution of Vrancea earthquakes to seismic hazard in Serbia, Izgradnja, 2016, Vol. 70, No 7-8, pp. 265-276, ISSN 0350-5421
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLee V., Trifunac M., Bulajić B., Manić M., Herak D., Herak M.: Seismic microzoning of Kraljevo in Serbia, Izgradnja, 2017, Vol. 71, No 5-6, pp. 159-178, ISSN 0350-5421
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBulajić B.: Republika Srbija i strateško planiranje upravljanja i obnove mostova, Izgradnja, 2019, Vol. 73, No 11-12, pp. 489-498, ISSN 0350-5421
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаJović J., Bulajić B.: Analiza Izmena po Crvenom Fidiku – Klauzula 13, Izgradnja, 2020, Vol. 74, No 1-4, pp. 36-56, ISSN 0350-5421
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаManić M., Bulajić B.: Zašto procena šteta na građevinskim objektima u Kraljevačkom regionu nije izvršena ni godinu dana nakon zemljotresa od 03.11.2010. godine?, Izgradnja, 2012, Vol. 66, No 5-6, pp. 269-308, ISSN 0350-5421
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаManić M., Bulajić B.: Karakteristike jakog kretanja tla registrovanog za vreme Kraljevačkog zemljotresa od 03.11.2010 godine, Izgradnja, 2011, Vol. 65, No 5-6, pp. 197-218, ISSN 0350-5421
(М53) Рад у научном часописуHadzima-Nyarko M., Pavić G., Bulajić B., Kukaras D.: Characteristics of buildings and seismic vulnerability assessment for the specific area of the city of Osijek, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, Vol. 789, No 012023, pp. 1-11, ISSN 1757-8981
(М53) Рад у научном часописуBulajić B.: Generisanje sintetičkih akcelerograma i odgovarajuće preporuke Evrokoda 8, Izgradnja, 2007, Vol. 61, No 10, pp. 407-426, ISSN 0350-5421
(М53) Рад у научном часописуManić M., Bulajić B.: Parametarska analiza probabilističke ocene seizmičkog hazarda za širu teritoriju grada Beograda, Izgradnja, 2007, Vol. 61, No 3-4, pp. 113-130, ISSN 0350-5421
(М53) Рад у научном часописуBulajić B., Manić M.: Selection of appropriate methodology for probabilistic seismic hazard assessment on the territory of Republic of Serbia, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2006, Vol. 4, No 2, pp. 101-113, ISSN 0354-4605
(М53) Рад у научном часописуBulajić B., Manić M.: Selection of appropriate methodology for deterministic seismic hazard assessment on the territory of Republic of Serbia, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2006, Vol. 4, No 1, pp. 41-50, ISSN 0354-4605
(М53) Рад у научном часописуManić M., Bulajić B.: Ocena seizmičkog hazarda za širu teritoriju grada Beograda na deterministički i probabilistički način, Izgradnja, 2006, Vol. 60, No 11-12, pp. 289-305, ISSN 0350-5421
(М53) Рад у научном часописуManić M., Dragojević D., Bulajić B.: Neki aspekti određivanja veličine seizmičkog dejstva sa osvrtom na moguće vrednosti ubrzanja tla u Beogradu, Izgradnja, 2005, Vol. 59, No 12, pp. 490-498, ISSN 0350-5421
(М53) Рад у научном часописуBulajić B.: Sintetički zapisi kretanja tla usled dejstva zemljotresa, Materijali i konstrukcije, 2005, Vol. 48, No 1-2, pp. 18-32, ISSN 0543-0798
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорУправљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара01.10.2019.
ДоцентУправљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара01.10.2014.