доц. др Борис Агарски


Недостаје слика

др Борис Агарски

Доцент


Телефон021/485-2306
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаЛабораторија 010

Борис Агарски рођен је 13.06.1980. године у Новом Саду, Република Србија. Дипломирао је 2005 године, магистрирао 2009. године, а докторирао 2015. године на Факултету техничких наука у Новом Саду на смеру Инжењерство заштите животне средине. Од 2006. године ангажован је као стипендиста-истраживач на пројекту Министарства науке републике Србије на Факултету техничких наука у Новом саду, где је и запослен у звању асистент од 2012. године, а у звању доцент од 2016. године. На Факултету техничких наука у Новом Саду изводи наставу на следећим предметима: Мерење и контрола загађења, Машинство у инжењерству заштите животне средине, Системи за управљање заштитом животне средине, Заштита животне средине, Еколошке технологије и системи, Пластика и заштита животне средине, Опасности и штетности на радном месту и радној околини. Његова научно истраживачка активност претежно је оријентисана на инжењерство заштите животне средине, вишекритеријумску анализу и оцењивање животног циклуса производа и процеса. Аутор је и коаутор више од 60 научна рада у међународним и националним часописима и конференцијама. Учествовао је у реализацији међународних и националних пројеката (ТЕМПУС, ЦЕЕПУС, пројекти министарства науке Републике Србије и пројекти покрајинског секретаријата за науку Аутономне покрајине Војводине, пројекат Градске управе за заштиту животне средине града Новог Сада). Поред матерњег, Српског језика, има одлично знање Енглеског и основно познавање Мађарског.

Доцент
11.03.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са магистратуром01.01.2012.01.02.2015.Департман за производно машинство
Асистент са докторатом06.03.2015.01.02.2016.Катедра за метрологију, квалитет, приборе, алате и еколошко - инжењерске аспекте
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Компостирање комуналног и баштенског отпада

Диплома

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2005

Вишекритеријумска анализа оптерећења животне средине

Магистратура

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2009

Развој система за интелигентну вишекритеријумску процену оптерећења животне средине код оцењивања животног циклуса производа и процеса

Докторат

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиVukelić Đ., Bošković N., Agarski B., Radonić (Jakšić) J., Budak I., Pap S., Turk Sekulić M.: Eco-design of a low-cost adsorbent produced from waste cherry kernels, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 174, pp. 1620-1628, ISSN 0959-6526
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAgarski B., Nikolić V., Kamberović Ž., Anđić Z., Kosec B., Budak I.: Comparative life cycle assessment of Ni-based catalyst synthesis processes. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.06.012, Journal of Cleaner Production, 2017, ISSN 0959-6526
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAgarski B., Budak I., Vukelić Đ., Hodolič J.: Fuzzy multi-criteria-based impact category weighting in life cycle assessment, Journal of Cleaner Production, 2016, Vol. 112, pp. 3256-3266, ISSN 0959-6526
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMaoduš N., Agarski B., Kočetov Mišulić T., Budak I., Radeka M.: Life cycle and energy performance assessment of three wall types in South-Eastern Europe region, Energy and Buildings, 2016, Vol. 113, pp. 605-614, ISSN 0378-7788
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMilanović B., Agarski B., Vukelić Đ., Budak I., Kiš (Kiss) F.: Comparative exergy-based life cycle assessment of conventional and hybrid base transmitter stations, Journal of Cleaner Production, 2017, Vol. 167, pp. 610-618, ISSN 0959-6526
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуUbavin D., Agarski B., Maoduš N., Stanisavljević N., Budak I.: A Model for Prioritising Landfills for Remediation and Closure: A Case Study in Serbia, Integrated Environmental Assessment and Management, 2018, Vol. 1, No 14, pp. 105-119, ISSN 1551-3793
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVukelić Đ., Budak I., Tadić B., Šimunović G., Kljajić V., Agarski B.: Multi-Criteria Decision-Making and Life Cycle Assessment Model for Optimal Product Selection: Case Study of Knee Support, International Journal of Environmental Science and Technology, 2017, Vol. 14, No 2, pp. 353-364, ISSN 1735-1472
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуAgarski B., Kljajin M., Budak I., Tadić B., Vukelić Đ., Bosak M., Hodolič J.: Application of multi-criteria assessment in evaluation of motor vehicles’ environmental performances, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2012, Vol. 19, No 2, pp. 221-226, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуAgarski B., Hadžistević M., Budak I., Morača S., Vukelić Đ.: Comparison of approaches to weighting of multiple criteria for selecting equipment to optimise performance and safety (DOI:10.1080/10803548.2017.1341126), International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2017, ISSN 1080-3548
(М23) Рад у међународном часописуVujić B., Srđević Z., Agarski B., Šimunović K.: Decision Making Framework for Decreasing the Redundancy of Air Quality Monitoring Stations in Vojvodina Province (Serbia), doi: 10.17559/TV-20150707143156, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 5, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуNikolić V., Agarski B., Kamberović Ž., Anđić Z., Budak I., Kosec B.: Multi-Criteria Analysis of Ni-Based Catalysts Synthesis Methods, Materiali in Tehnologije, 2016, Vol. 4, ISSN 1580-2949
(М23) Рад у међународном часописуAgarski B., Budak I., Kosec B., Hodolič J.: An Approach to Multi-criteria Environmental Evaluation with Multiple Weight Assignment, Environmental Modeling and Assessment, 2012, Vol. 17, No 3, pp. 255-266, ISSN 1420-2026
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниAgarski B., Budak I., Vukelić Đ., Kuric I., Hodolič J.: Weighting of impact categories and sensitivity analysis in life cycle assessment, 15. International Conference: Automation in Production Planning and Manufacturing, Žilina: Faculty of Mechanical Engineering, 19-21 Maj, 2014, pp. 9-14, ISBN 978-80-5540-878-1
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниAgarski B., Vukelić Đ., Kiš (Kiss) F., Ilić Mićunović M., Kosec B., Kosec B., Budak I.: Comparison of Life Cycle Assessment Tools: Simapro and OpenLCA, 6. International Symposium on Environmental and Material Flow Management - EMFM, Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2-4 Oktobar, 2016, pp. 72-79, ISBN 978-86-6305-050-1
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниHodolič J., Budak I., Vukelić Đ., Agarski B., Hadžistević M.: Less Formal Tools for Environmental Management in Production Industry, 2. International Symposium on Environmental and Material Flow Management - EMFM, Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, 7-9 Jun, 2012, pp. 1-15, ISBN 978-9958-617-46-1
(М52) Рад у часопису националног значајаAgarski B., Budak I., Ilić Mićunović M., Imamović N., Kosec B., Kljajin M., Vukelić Đ.: Internal normalization in life cycle assessment using the multi-criteria analysis approach, Journal of Production Engineering, 2016, Vol. 19, No 2, pp. 57-60, ISSN 1821-4932
(М52) Рад у часопису националног значајаBera M., Mihajlov A., Hodolič J., Agarski B.: Analiza stanja opasnog otpada iz medicinskih ustanova u Srbiji i u svetu, Kvalitet, 2008, Vol. 18, No 11-12, pp. 38-40, ISSN 0354-2408
(М53) Рад у научном часописуMilanković D., Milanović B., Agarski B., Crnobrnja B., Ilić Mićunović M., Kosec B., Budak I.: Life Cycle Assessment of an Intermodal Steel Building Unit in Serbia, Journal of Production Engineering, 2012, Vol. 15, No 2, pp. 99-102, ISSN 1821-4932
(М53) Рад у научном часописуAgarski B., Budak I., Hodolič J., Vukelić Đ.: Multicriteria Approach for Assessment of Environment Quality, International Journal for Quality Research, 2010, Vol. 4, No 2, pp. 131-137, ISSN 1800-6450
(М53) Рад у научном часописуVukelić Đ., Hodolič J., Onderova I., Križan P., Agarski B.: An expert system for fixture design, Education, Research and Innovation, 2008, Vol. 1, No 1, pp. 21-26, ISSN 1337-9089
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентМетрологија, квалитет, еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибориУниверзитет у Новом Саду11.03.2016.
АсистентМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука26.12.2014.
АсистентМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибори26.12.2011.