доц. др Павле Питка


Недостаје слика

др Павле Питка

Доцент


Телефон021/485-2493
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 126C

Павле Питка рођен је 24.јануара 1983. године у Ср. Митровици. Основну школу Ј.Ј.Змај завршио је у Шашинцима и 1998.год уписао гимназију „Иво Лола Рибар“ у Ср. Митровици, природно-математички смер.
Након завршене средње школе 2002. године почиње школовање на основним студијама Факултета техничких наука у Новом Саду, одсек Саобраћај, смер Друмски саобраћај. Студије завршава просечном оценом 8.58 и звање Дипломирани инжењер саобраћаја-Мастер стиче 23.септембра 2008. године одбраном дипломског мастер рада на тему „Анализа могућности побољшања услова одвијања саобраћаја у улици Цара Душана у Инђији“.
Школске 2009/2010. Павле је уписао докторске студије на студијском програму Саобраћај. Од 1. јануара 2010. год. запослен је на месту сарадника у настави на Факултету техничих наука у Новом Саду, одсек Саобраћај, Катедра за саобраћајне системе, а 1. фебруара 2012. год. изабран је за асистента-мастера на Катедри за технологије транспортно-логистичких система.
Члан је научно-истраживачког тима на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом „Модели интеграције транспортних система“. Објавио је 25 научних радова и техничких решења. Као први аутор Павле је објавио 4 рада од којих је један у међународном научном часопису са СЦИ листе. Као члан стручног тима учествовао је у изради 26 студија и пројеката из области саобраћаја. Докторску дисертацију на тему „Оптимизација линијских система јавног превоза путника“ одбранио је 29. септембра 2016.

Доцент
01.04.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Сарадник у настави01.01.2010.01.01.2012.Департман за саобраћај
Асистент са докторатом29.09.2016.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Асистент-Мастер23.01.2012.01.09.2016.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре01.01.2015.08.11.2015.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
НазивУ Установи
Анализа могућности побољшања услова одвијања саобраћаја у Улици цара Душана у Инђији

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2008

Оптимизација линијских система јавног превоза путника

Докторске студије (по новом)

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2016

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Simeunović M., Pitka P.: Development of priority strategies for public transport vehicles, 6. Towards a humane city, Novi Sad: Department of Traffic Engineering, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 63-69, ISBN 978-86-7892-962-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavković T., Miličić M., Pitka P., Stošović N.: MUTUAL INFLUENCE OF TRANSPORT AND TOURISM, 1. First International conference Transport for todays society, Bitola: Faculty of technical science, 19-21 Maj, 2016, pp. 46-52, ISBN 978-9989-786-79-2, UDK: 338.48:656.02
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPitka P., Simeunović M., Marjanović S., Radivojev D.: QUALITY OF SERVICE IN MASS PUBLIC TRANSPORT, 7. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: Research Center DQM, 29-30 Jun, 2016, pp. 227-232, ISBN 978-86-86355-32-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Basarić V., Pitka P., Mitrović Simić J.: Development of alternative transport systems in the function of improving cities transportation, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 5-6 Novembar, 2015, pp. 153-159, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Pitka P., Simeunović M.: The influence of an electronic payment system on decreased vehicle dwell time at stops, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Department for traffic engineering, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 385-392, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGladović P., Simeunović M., Pitka P.: Organizing the public transportation system in Serbia, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Department for traffic engineering, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 437-444, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Pitka P., Simeunović M., Radojković M.: Comparative analysis of indicators of public transport in area of Novi Sad in period 2000/2010, 3. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 121-128, ISBN 978–86–7892–349–4, UDK: 656.025.2(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadojković M., Papić Z., Pitka P.: The tariff policy and the tariff system as a means of managing parking, 3. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of technical sciences, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 163-168, ISBN 978-86-7892-349-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Simeunović M., Radojković M., Pitka P.: The financing public transport model in the function of quality services, 13. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 29-30 Jun, 2010, pp. 423-428, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Gladović P., Radojković M., Pitka P.: Taxicab organization in the function of quality services , 13. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar za upravljanjem kvalitetom i pouzdanošću-DQM, 29-30 Jun, 2010, pp. 415-422, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Radojković M., Pitka P., Bašić S.: Transport services quality assessment model, 12. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar za upravljanjem kvalitetom i pouzdanošću-DQM, 25-26 Jun, 2009, pp. 163-171, ISBN 1451–4966, UDK: 658.56
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМиличић М., Савковић Т., Питка П., Гладовић П., Дејановић Б.: Карактеристике "Ролл контејнера" у дистрибуцији робе широке потрошње, Техника - Саобраћај, 2016, Вол. 63, Но 4, пп. 600-603, ИССН 0558-6208
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSavković T., Miličić M., Atanasković P., Pitka P., Milenković I.: Impact of Eco-driving on the Environment and Transport Company Operations, Suvremeni promet, 2016, Vol. 36, No 5-6, pp. 283-285, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSavković T., Gladović P., Miličić M., Basarić V., Pitka P.: Benchmarking as a Tool for Improving the Operations of Transport Companies, Tehnika, 2015, Vol. 4, pp. 681-686, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSimeunović M., Simeunović M., Papić Z., Pitka P.: The influence of vehicle headway irregularity in public transport on in-vehicle passenger comfort, Scientific Research and Essays, 2012, Vol. 7, No 32, pp. 2874-2881, ISSN 1992-2248
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSimeunović M., Simeunović M., Radojković M., Pitka P.: The Information System “Isput“ for Monitoring and Controlling Transport, Suvremeni promet, 2011, Vol. 1, pp. 65-69, ISSN 0351-1898, UDK: 343.346:614.8
(М52) Рад у часопису националног значајаSimeunović M., Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z., Pitka P.: The application of a five-regime model in adaptive traffic control, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 1, pp. 222-228, ISSN 1840-1503
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСимеуновић М., Божић С., Питка П., Симеуновић М.: Испитивање поузданости примене кочионог коефицијента за утврђивање брзине кретања код возила са АБ системом кочења, 12. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор, 18-20 Мај, 2017, пп. 220-228, ИСБН 978-85-86-931-14-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСимеуновић М., Симеуновић М., Радојковић М., Питка П.: Примена АВЛ-система за праћење аутобуса на линијама јавног превоза, 1. Транспорт и савремени услови пословања, Травник: Факултет за привредну и техничку логистику, 27-28 Мај, 2010, пп. 213-220, ИСБН 978-9958-640-06-3, УДК: 658.7(075.8)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Симеуновић М., Питка П.: Информациони систем за праћење и управљање транспортом "ИСПУТ", 1. Транспорт и савремени услови пословања, Травник: Факултет за привредну и техничку логистику, 27-28 Мај, 2010, пп. 277-283, ИСБН 978-9958-640-06-3, УДК: 658.7(075.8)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСимеуновић М., Радојковић М., Питка П.: Политика финансирања јавног превоза у моделу ограничене конкуренције, 2. Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за саобраћај, 2009, пп. 103-110, ИСБН 978-86-7892-222-0, УДК: 656.2.338
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаПитка П.: Оптимизација линијских система јавног превоза путника, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2016
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М., Радојковић М., Питка П.: Транспортни модел, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Богдановић В., Папић З., Питка П., Рушкић Н.: Техничко решење саобраћајног чвора, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М., Радојковић М., Питка П.: Модел за оцену финансијских показатеља у претходним студијама оправданости изградње паркинг гаража, 2010
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Pitka P., Radivojev D., Škiljaica I.: CONCEPT OF THE REGIONAL PUBLIC TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT, 4. Places and Technologies, Sarajevo: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 8-9 Jun, 2017, pp. 470-475, ISBN 978-9958-691-56-0
(М23) Рад у међународном часописуPitka P., Simeunović M., Tanackov I., Savković T.: Deterministic model of headway disturbance propagation along an urban public transport line, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 4, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуLeković M., Bogdanović V., Pitka P., Simeunović M.: The influence of traffic conditions on the operation disorder of public transport vehicles, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 1, pp. 307-313, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуSavković T., Gladović P., Miličić M., Pitka P., Ilić S., Effects of eco-driving training: a pilot program in Belgrade public transport, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, vol. 26, no. 4, pp, Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339, DOI: 10.17559/TV-20180704091922, avgust, 2019.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Pitka P., Basarić V., Simeunović M.: Model and software-based solution for implementing coordinated timed-transfer passenger transport system, 5. IEEE International Conference on Models and technologies for intelligent transportation systems, Napulj: IEEE, 26-28 Jun, 2017, pp. 304-309, ISBN 978-1-5090-6484-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavković T., Miličić M., Pitka P., Milenković I.: Static and Dynamic Eco-Driving, 6. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 393-399, ISBN 978-86-7892-962-5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPitka P., Simeunović M., Saulić N.: Uniformity Headway Analysis of Urban Public Transport, Suvremeni promet, 2015, Vol. 35, No 1-2, pp. 136-140, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМиленковић И., Питка П., Савковић Т., Вујичић А.: Концепт регионалне интеграције система јавног превоза путника у републици Србији, Пут и саобраћај, 2017, Вол. 63, Но 4, пп. 55-59, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPitka P., Simeunović M., Savković T., Simeunović M.: Headway disturbance control in urban pablic transport, Suvremeni promet, 2016, Vol. 36, No 1-2, pp. 69-72, ISSN 0351-1898, UDK: 656.021+656.1/.5
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентОрганизација и технологије транспортних системаФакултет техничких наука01.04.2017.
Асистент-мастерОрганизација и технологије транспортних системаФакултет техничких наука23.01.2015.
Асистент-мастерОрганизација и технологија транспортаФакултет техничких наука23.01.2012.
Сарадник у наставиСаобраћајни системиФакултет техничких наука22.12.2010.
Сарадник у наставиСаобраћајни системиФакултет техничких наука22.12.2009.