проф. др Бранислав Марић


Недостаје слика

др Бранислав Марић

Редовни професор


Телефон021/485-2191
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 308

Заврсена средња масинско - техницка скола 1971. Заврсен масински факултет 1977. Нови Сад После дипломирања рад на Факултету техницких наука од 1977 до 1987. као асистент у науцном раду и асистент Од 1987. до 1999. радио у Војводјанској банци као руководилац Дирекције за оцену пројеката. Од 1999. ради на Факултету за предузетни манадзмент БК у Новом Саду, као доцент, ванредни и редовни професор до 2009. године.Од тада ради на ФТН. као ванредни професор.

Редовни професор
01.10.2018.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.07.2009.01.05.2011.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Редовни професор13.06.2016.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Ванредни професор13.06.2011.01.05.2016.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Обликовање структурних схема линије за вадјење сецерне репе у РО Мајевица Бацка Паланка

Диплома

Организационе науке

Факултет техничких наука

1977

Прилог истразивању ефикасности инвестиција

Магистратура

Организационе науке

Факултет техничких наука

1992

Развој модела за утврдјивање ефикасности инвестиционих улагања у функцији управљања развојем

Докторат

Организационе науке

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

1995

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаMarić B., Kamberović B., Ivanišević A., Radlovački V.: Exploring Investment Potential Parameters Of The Economy Of Vojvodina In Transition Conditions, With Emphasis On Inequality in Socio-economic forms of inequality, PROCEEDINGS, edt. Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević , Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2015, ISBN 978-86-7892-664-8, UDK: 316.342.6(082)
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKiurski J., Marić B., Adamović D., Mihailović A., Samardžić S., Oros I., Krstić J.: Register of hazardous materials in printing industry as a tool for sustainable development management, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, Vol. 16, No 1, pp. 660-667, ISSN 1364-0321, UDK: doi:10.1016/j.rser.2011.08.030
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKiurski J., Marić B., Oros I., Kecić V.: The ecodesign practice in Serbian printing industry, Journal of Cleaner Production, 2017, Vol. 149, pp. 1200-1209, ISSN 0959-6526, UDK: DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.02.193
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKiurski J., Marić B., Aksentijevic S., Oros I., Kecić V., Kovačević I.: Indoor air quality investigation from screen printing industry, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, Vol. 28, pp. 224-231, ISSN 1364-0321, UDK: DOI: 10.1016/j.rser.2013.07.039
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKiurski J., Marić B., Aksentijević S., Oros I., Kecić V.: Occupational hazards in printing industry, International Journal of Environmental Science and Technology, 2016, Vol. 13, No 3, pp. 955-972, ISSN 1735-1472, UDK: DOI 10.1007/s13762-016-0937-z
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMarić B., Kamberović B., Radlovački V., Delić M., Zubanov V.: Observing the dependence between dynamic indicators of investment profitability - Relative net present value and internal rate of return, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 26, pp. 331-337, ISSN 1993-8233
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMarić B., Dobromirov D., Radišić M.: Researching the dependence between the dynamic indicators of investment profitability, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 13, pp. 5076-5082, ISSN 1993-8233
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadišić M., Marić B., Dobromirov D.: SMEs and entrepreneurs investments' profitability effects within the transition period in the Republic of Serbia, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 7, pp. 2654-2659, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуMelović B., Mihailović B., Marić B., Čabrilo S., Nešić A.: Marketing management in the function of analyzing the opinion of the consumers of homemade food products, Metalurgia international, 2013, Vol. 18, No 5, pp. 143-146, ISSN 1582-2214
(М23) Рад у међународном часописуLeković B., Ivanišević A., Marić B., Demko-Rihter J.: Assessment of the Most Significant Impacts of Environment on the Changes in Company Cost Structure, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2013, Vol. 26, No 1, pp. 225-242, ISSN 1331-677X, UDK: UDK 338
(М23) Рад у међународном часописуMarić B., Ivanišević A., Mitrović Veljković S., Aleksić S., Rovčanin M.: Analysis of internal rate of return on investments: Dynamic and static approach, African Journal of Business Management, 2011, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуРадишић М., Марић Б., Добромиров Д.: SMEs and entrepreneurs investments' profitability effects within the transition period in the Republic of Serbia, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 7, pp. 2654-2659, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуМарић Б., Демко-Рихтер Ј., Митровић В., Ровчанин М.: Functional correlations between the efficiency indicators of investments, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 7, pp. 2979-2984, ISSN 1993-8233</енг>
(М23) Рад у међународном часописуМарић Б., Камберовић Б., Радловачки В., Делић М., Зубанов В.: Observing the dependence between dynamic indicators of investment profitability - Relative net present value and internal rate of return, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 26, pp. 331-337, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуМарић Б., Иванишевић А., Митровић С., Срето А., Михаило Р.: Analysis of internal rate of return on investments: Dynamic and static approach, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 8, pp. 3269-3273, ISSN 1993-8233
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Ćosić I., Leković B., Marić B., Demko-Rihter J.: Principles of Business Systems Design with a Feedback in the Function of an Environmental Impact Plan and Set Goals, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 373-376, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarić B., Tot V., Bagarić I.: Primer analize rizika u investicionom programu, Zbornik radova / IX međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka - SYM-ORG 2004: Menadžment – ključni faktori uspeha , Zlatibor, 6-10. Jun 2004, 9. Simpozijum SymOrg, Zlatibor, 7-10 Jun, 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТот В., Марић Б., Багарић И.: «Знање – стратешка предност», Зборник радова / ИX међународни симпозијум Факултета организационих наука - СYМ-ОРГ 2004: Менаџмент – кључни фактори успеха , Златибор, 6-10. Јун 2004., 9. Симпозијум СyмОрг, Златибор, 7-10 Јун, 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарић Б.: Тот,В,Багарић,И,МарићБ.:Промена филозофије производње на прелазу из индустријског у доба знања, Процесна техника, 1/2003, 2003
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Marić B., Lošonc (Losoncz) A.: Concenptualization of Common Parameters Which are Requred for Technical-Technological Analysis of Investments, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanichal Engineering, Belgrade, 24-25 Septembar, 2015, pp. 200-203, ISBN 978-86-7083-864-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKiurski J., Marić B., Ranogajec J., Oros I., Kecić V.: The economic viability of clay in the adsorption separation of metal ions from waste printing developer, 21. The twentyfirst Annual International Conference on COMPOSITES/NANO ENGINEERING (ICCE - 21), Tenerife: International Community for Composties or Nano Engineering and University of La Laguna, Tenerife, Spain, 21-27 Jul, 2013, pp. 417-418
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Marić B., Frank A., Leber M.: Crisis industrial development in Serbia: effects of our industrial policy, 4. Deindustrialization: Phenomena, Consequences, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 15 Jun, 2013, pp. 85-97, ISBN 978-86-7892-562-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Marić B., Rovčanin M.: Effects of deindustrialization on metal processing industry in Novi Sad, 4. Deindustrialization: Phenomena, Consequences, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 15 Jun, 2013, pp. 317-327, ISBN 978-86-7892-562-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBašić B., Marić B., Dobromirov D., Radišić M.: Mass Customization Approach in Public Sector - an Example from Tax Administration, 5. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 19-21 Septembar, 2012, pp. 13-21, ISBN 978-86-7892-432-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Frank A., Marić B.: MIGRATION OF CAPITAL AND LABOUR-ACCOMPANYING PHENOMENON OF WORLD GLOBALIZATION PROCESS, 1. International Scientific Conference Population: Development/Crisis, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 8 Decembar, 2012, pp. 86-96, ISBN 978-86-7892-467-25
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDemko-Rihter J., Marić B., Ivanišević A.: Behaviour of Investment Projects' Efficiency Parameters in Terms of Sensitivity Analysis, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, 14-16 Septembar, 2011, pp. 373-375, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarić B., Demko-Rihter J., Ivanišević A.: Impact of the Project Lifetime on the Profitability of Investments, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 376-379, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Ćosić I., Leković B., Marić B., Demko-Rihter J.: Principles of Business Systems Design with a Feedback in the Function of an Environmental Impact Plan and Set Goals, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 373-376, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарић Б., Тот В., Багарић И.: Пример анализе ризика у инвестиционом програму, Зборник радова / ИX међународни симпозијум Факултета организационих наука - СYМ-ОРГ 2004: Менаџмент – кључни фактори успеха , Златибор, 6-10. Јун 2004, 9. Симпозијум СyмОрг, Златибор, 7-10 Јун, 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарић Б.: Марић,Б.,Крстић,Ј.,Голушин,М,:Један прилаз утврдјивању реалности оцене инвестиционог програма, 7. YUPMA, Златибор, 12-14 Септембар, 2003
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарић Б.: Тот,В,Багарић,И,МарићБ.:Промена филозофије производње на прелазу из индустријског у доба знања, Процесна техника, 1/2003
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТот В., Марић Б., Багарић И.: «Промене фактора организационе структуре у нашем окружењу», XИИ Међународна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ – ИС 2002, Врњачка Бања, новембар 2002, 12. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Врњачка Бања, 22-23 Новембар, 2002
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарић Б.: Промена фактора организационе структуре у нашем окружењу, 12. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Врњачка Бања, 22-23 Новембар, 2002
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарић,Б.,Багарић,И.,Тот,В.:Трансформација организационе структуре од класичног ка процесном моделу, Процесна техника, 1/2003, 1998
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарић Б.: Истраживање ефикасности инвестиција, 10. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад, 1-3 Октобар, 1996
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарић Б.: Укупан приход у условима високе инфлације, 9. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад, 28-29 Јун, 1993
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марић Б.: Марић,Б.:Управљање инвестицијама, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2008
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марић Б.: Марић,Б.:Управљање инвестицијама, Нови Сад, Факултет за предузетни менаџмент универзитета "Браћа Карић", 2004
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марић Б.: Марић,Б.:Организација предузећа, Нови Сад, Факултет за предузетни менаџмент универзитета "Браћа Карић", 2002
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марић Б.: Марић,Б.:Управљање пројектима, Нови Сад, Факултет за предузетни менаџмент универзитета "Браћа Карић", 2000
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марић Б.: Ристић,Д.,Марић,Б.:Организација предузећа, Нови Сад, Факултет за предузетни менаџмент универзитета "Браћа Карић", 1999
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марић Б.: Станивуковић,Д.,Царић,Н.,Марић,Б.:Организација и менаџмент, Нови Сад, Факултет техничких наука, 1991
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марић Б.: Мора,А.,Марић,Б.:Економика техничких система, Нови Сад, Факултет техничких наука, 1989
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марић Б.: Радловачки, С., Марић,Б.:Основе организације рада, Нови Сад, Факултет техничких наука, 1982
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марић Б.: Радловачки, С., Марић, : Општи модел основне и радне организације у индустрији прераде метала, Нови Сад, Факултет техничких наука, 1979
(М50) Часописи националног значајаМарић Б.: Анализа резултата положаја и пословања привреде, Финансије, 1997, Но 3-4, пп. 302-310, ИССН 0015-2145
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаIvanišević A., Marić B.: The Effect of Permanent Working Capital on the Quality of Investment Projects, Metalurgia international, 2013, Vol. 4, ISSN 1582-2214
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDobromirov D., Radišić M., Kupusinac A., Marić B.: Emerging Markets Unidirectional Sensitivity Coefficient as an Indicator in Portfolio Investors' Decision Making , International Journal of Industrial Engineering and Management, 2010, Vol. 1, No 2, pp. 63-68, ISSN 2217-2661
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМарић Б.: Багарић,И.,Марић,Б.,Тот,В.:Управљање технологијом и глобална конкурентност, Процесна техника, 1/2003, 2003
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Тот,В.,Багарић,И.,Марић,Б.:Промена филозофије производње на прелазу из индустријског у доба знања, Процесна техника, 1/2003, 2003
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б., Багарић И., Тот В.: «Трансформација организационе структуре од класичног ка процесном моделу», Процесинг 2003, Зрењанин, научно стручни часопис Процесна техника број 1 март 2003. година 19. стр 281-284. (ИССН 0352-678X), Часопис за процесну технику и енергетику у пољопривреди ПТЕП, 2003, Вол. 19, Но 1, пп. 281-284, ИССН 1450-5029, УДК: 66.047.001.42
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б., Багарић И., Тот В.: «Аксиолошки правци кретања менаџмента технологије наших организација у условима транзиције и глобализације», Стратегијски менаџмент, ИССН 0354-8414, Год. 7, бр. ½, Суботица 2003, стр. 129-131, Палић, Стратегијски менаџмент, 2003, Вол. 7, Но 1/2, пп. 129-131, ИССН 0354-8414
(М52) Рад у часопису националног значајаБагарић И., Тот В., Марић Б.: «Управљање технологијом и глобална конкурентност», Процесинг 2003, Зрењанин, научно стручни часопис Процесна техника број 1 март 2003. година 19. стр 328-332., Часопис за процесну технику и енергетику у пољопривреди ПТЕП, 2003, Вол. 19, Но 1, пп. 328-332, ИССН 1450-5029, УДК: 66.047.001.42
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Један прилаз сензитивној анализи и анализи ризика инвестиционих програма, Свет финансија, 1998, Но 170, ИССН 0354-3463
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Разлике у изради инвестиционог програма малог, средњег и великог обима инвестирања, Свет финансија, 1998, Но 174, ИССН 0354-3463
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Зашто нема инвестирања, Свет финансија, 1998, Но 177, ИССН 0354-3463
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Анализа обртних средстава у инвестиционим програмима, Финансије, 1998, Но 1-2, пп. 41-46, ИССН 0015-2145
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Ефекти рентабилности инвестиција и анализа узрока стања, Финансије, 1997, Но 5-6, пп. 407-413, ИССН 0015-2145
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Извори средстава за инвестиције, Свет финансија, 1997, Но 165, ИССН 0354-3463
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Упоредна анализа параметара из пословања предузећа пројектованих у инвестиционим програмима, Финансије, 1997, Но 11-12, пп. 958-963, ИССН 0015-2145
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Истраживање основних карактеристика заједничког улагања реализованог у војводјанским предузећима, Финансије, 1996, Но 11-12, пп. 985-994, ИССН 0015-2145
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Важност извора финансирања у процесу инвестирања
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Начини стицања и расподеле укупног прихода, дохотка и добити, Финансије, 1996, Но 5-6, пп. 495-501, ИССН 0015-2145
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Улога инвестиција у друштвено - економском развоју, Свет финансија, 1995, Но 157, ИССН 0354-3463
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Значај банке у процесу инвестирања, Свет финансија, 1995, Но 158, ИССН 0354-3463
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Анализа инвестиционе активности у Војводини у 1992. години, Свет финансија, 1993, Но 142, ИССН 0354-3463
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Законитости понашања неких паранетара којима се описује квалитет пословања и средства предузећа током времена, Свет финансија, 1993, Но 144, ИССН 0354-3463
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Приказ нове графичке методе за утврдјивање кориговане вредности интерне стопе рентабилности, Економски преглед, 1991, Но 8-9, ИССН 0424-7558
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Динамички показатељи ефикасности инвестиционих програма, Финансије, Београд, 1991, Но 11-12, ИССН 0015-2145, УДК: 336
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Веза измедју времена поврата улагања и интерне стопе рентабилности, УДК: 657.421.1:658.7.031=861
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Развојно-истраживачка делатност у радним организацијама
(М52) Рад у часопису националног значајаМарић Б.: Структура рада у радним организацијама, „Економика”, 1985, Но 2, пп. 33-35, ИССН 0350-3801
(М53) Рад у научном часописуKiurski J., Marić B., Đaković V., Adamović (Majkić) S., Oros I., Krstić J.: The Impact Factors of the Enviromental Pollution and Workers Health in Printing Industry, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, No 61, pp. 897-900, ISSN 1307-6884
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б., Тот В.: «Разлике у методолошким приступима изради инвестиционог програна у случају реконструкције», Мајска конференција о стратегијском менаџменту, Јагодина 2006, 2. Интернатионал Маy Цонференце он Стратегиц Манагемент - Мајска конференција о стратегијском менаџменту (МКСМ), Јагодина, 2006
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б., Демко-Рихтер Ј.: Основне хипотезе при изради бизнис плана, 13. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Херцег Нови: Факултет техничких наука Нови Сад; Одсек за Индустријско инжењерство и менаџмент, 7-9 Септембар, 2005, пп. 949-953, ИСБН 86-7780-008-5, УДК: 658.5(082)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б., Багарић И., Тот В.: «Актуелне светске тенденције у обликовању организационих структура», XИИ Међународна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ – ИС 2002, Врњачка Бања, новембар 2002, 12. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Врњачка Бања, 22-23 Новембар, 2002
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБагарић И., Тот В., Марић Б.: «Управљање технологијом: веза науке и менаџмента», XИИ Међународна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ – ИС 2002, Врњачка Бања, новембар 2002, 12. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Врњачка Бања, 22-23 Новембар, 2002
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Идентификација кључних параметара у пословању предузећа применом факторске анализе, 11. Југословенски симпозијум за операциона истраживања - СYМОПИС, Котор, 1 Септембар, 1984
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Марић,Б.,Радловачки,С.:Један прилаз обликовању организационих структура, 6. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад, 1 Октобар, 1984
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Марић,Б.,Зеленовић,Д.,Радловачки,С.:Прилог истраживању структуре рада у индустрији прераде метала, 9. ЈУПИТЕР конференција, Цавтат, 1 Фебруар, 1983
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Вредновање отежаних услова рада на радним задацима са енергетским токовима, 2. Проучавање и мјерење рада ПРОМЈЕР, Мостар, 1 Мај, 1981
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Инвестициони програм као битан елеменат процеса инвестирања, 8. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад, 1 Октобар, 1990
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Марић,Б.,Чолак-Михалик,М.:Структура инвестиционих улагања у Војводини у 1987. години, 7. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 1 Oktobar, 1987
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Подела рада и њен утицај на продуктивност, 4. Проучавање и мјерење рада ПРОМЈЕР, Мостар, 1 Мај, 1987
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Прилаз одредјивању ефикасности организационих система, 1. Саветовање о новим производним системима и технологијама, Опатија, 1 Мај, 1987
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Утврдјивање елемената за израчунавање калкулације израде резног алата, 1. Саветовање о новим производним системима и технологијама, Опатија, 1 Мај, 1987
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Камберовић,Б.,Марић,Б.:Структура рада функције управљање квалитетом, 12. ЈУПИТЕР конференција, Цавтат, 1 Фебруар, 1986
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Класификација организационих структура, 12. ЈУПИТЕР конференција, Цавтат, 1 Фебруар, 1986
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Стојнић,Б.,Ћосић,И.,Шормаз,Д.,Марић,Б.:Прилог развоју општег система означавања и класификације, 15. Симпозијум "Управљање производњом у индустрији прераде метала", Београд, 1 Мај, 1985
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Истраживање структуре рада у организационим системима, 1. Теорија и пракса организовања и управљања, Суботица, 1 Мај, 1985
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Марић,Б,Тешић,З.:Структура рада у одржавању и мотивација, 15. Скуп одржавалаца средстава рада, Цетиње, 1 Мај, 1985
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Шормаз,Д,Марић,Б,Павловић,М,Чанак,Б.:Приказ математичког моделирања дистрибутивног итинерера у процесу транспорта робе, 12. Југословенски симпозијум за операциона истраживања - SYMOPIS, Херцег Нови, 1 Септембар, 1985
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Марић,Б,Радловачки,С,Павловић,М.:Истраживање положаја и улоге РЗЗП у организацијама удруженог рада, 3. Југословенски симпозијум о организацији рада, Вараждин, 1 Април, 1984
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Радловачки,С,Павловић,М,Марић,Б.:Организовање развоја у организацијама удруженог рада, 3. Југословенски симпозијум о организацији рада, Вараждин, 1 Април, 1984
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Устић,М.,Марић,Б.,Зеленовић,Д.,Радловачки,С.:Приказ уводјења информационог система за управљање производњом у РО "Иномаг" ООУР "ФААЛ" Бачка Топола, 6. ЈУПИТЕР конференција, Цавтат, 1 Фебруар, 1980
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Општи модел основне и радне организације у индустрији прераде метала, 6. ЈУПИТЕР конференција, Цавтат, 1 Фебруар, 1980
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Станивуковић,Д,Радловачки,С.,Марић,Б.:Прилаз формирању банке података за одржавање на бази поузданости, 10. Симпозијум "Управљање производњом у индустрији прераде метала", Београд, 1 Мај, 1980
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Радловачки,С,Станивуковић,Д,Марић,Б.:Проблеми организације службе одржавања, 11. Скуп одржавалаца средстава рада, Сарајево, 1 Мај, 1980
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Радловачки,С,Марић,Б:Прилог развоју општег модела сложене организације удруженог рада, 2. Пројектовање производних система ППС, Нови Сад, 1 Октобар, 1980
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Мора,А.,Марић,Б.:Повећање моћи процеса рада без нових улагања у основна средства, 2. Пројектовање производних система ППС, Нови Сад, 1 Октобар, 1980
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРадловачки С., Марић Б., Камберовић Б.: МОГУЋНОСТ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА Назив скупа: XИИИ Мајски скуп југословенских одржавалаца средстава за рад
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Радловачки,С,Камберовић,Б,Марић,Б.:Могућности мале привреде Војводине за производњу резервних делова, 13. Скуп одржавалаца средстава рада, Крагујевац, 1 Мај, 1983
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б., Радловачки С., Камберовић Б.: ПРИКАЗ СТАЊА ПРОИЗВОДНОГ ПРОГРАМА МЕТАЛСКОГ КОМПЛЕКСА МАЛЕ ПРИВРЕДЕ ВОЈВОДИНЕ Назив скупа: XИВ Мајски скуп одржавалаца средстава за рад
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Марић,Б.,Влајков,М.:Истраживање мотивације за рад у радној организацији "Истра" у Кули, 3. Проучавање и мјерење рада ПРОМЈЕР, Мостар, 1 Мај, 1984
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Марић,Б,Зеленовић,Д,Радловачки,С.:Један прилаз вредновању рада и расподели средстава за личне дохотке, 3. Проучавање и мјерење рада ПРОМЈЕР, Мостар, 1 Мај, 1984
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Радловачки,С.,Марић,Б.:Структура система за управљање производњом у радним организацијама, 10. ЈУПИТЕР конференција, Цавтат, 1 Фебруар, 1984
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић Б.: Марић,Б,Радловачки,С,Камберовић,Б.:Приказ стања производног програма металског комплекса мале привреде Војводине, 14. Скуп одржавалаца средстава рада, Осијек, 1 Мај, 1984
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРазвој модела за утврђивање ефикасности инвестиционих улагања у функцији управљања развојем, докторска дисертација, Инвестиције, Технички факултет 'Михајло Пупин', Зрењанин, 1995.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаМарић Б.: Развој модела за утврдјивање ефикасности инвестиција у функцији управљања развојем, Докторска дисертација , Техницки факултет, 1995
(М72) Одбрањен магистарски радМарић Б.: Прилог истразивању ефикасности инвестиција, Магистарска теза , Факултет техницких наука, 1992
(У01) Основни уџбеник за наставни предметОрганизација предузећа, Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад, 2006.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметУправљање пројектима, Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад, 2000.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметУправљање инвестицијама, Факултет техничких наука, 2010.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметОснове организације рада, Факултет техничких наука, 1982.
(М72) Одбрањен магистарски радПрилог истраживању ефикасности инвестиција, магистарска теза, Инвестиције, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1992.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду13.06.2016.
Ванредни професорПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука13.06.2011.
Ванредни професорМенаџмент и бизнисУниверзитет Алфа БК01.12.2002.
ДоцентОрганизационе наукеУниверзитет Алфа БК01.10.1999.
ДоцентОрганизационе наукеТехнички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин15.01.1997.