ванр. проф. др Ласло Тарјан


Недостаје слика

др Ласло Тарјан

Ванредни професор


Телефон021/485-2125
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКанцеларија 117

Ласло Тарјан, рођен је 13.05.1984. године у Новом Саду, ожењен је и има четворо деце. Основну школу "Соња Маринковић" завршио је 1999. године у Новом Саду. Средњу електротехничку школу "Михајло Пупин" је завршио 2003. године такође у Новом Саду.

У периоду 2003-2008 студирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду, на одсеку мехатроника, смер мехатроника, роботика и аутоматизација. Дипломирао је 28. августа 2008. године. Тема дипломског-мастер рада је: "Манипулатор са елекричним и пнеуматским управљаним осама" који је одбранио са оценом 10. Просечна оцена током основних студија је 9,46.

Након основних и мастер студија уписао докторске студије мехатронике на Факултету техничких наука у Новом Саду, испите је положио са просечном оценом 10,00,  и у октобру 2015. године одбранио је докторску дисертацију и стекао звање доктора наука мехатронике.


Како је током студија показао изванредан афинитет према групи предмета из области мехатронике, роботике и аутоматизације, након завршених основних студија, почео је да ради на Катедри за мехатронику, роботику и аутоматизацију као сарадник у настави (изабран: новембра 2008.), а касније као асистент-мастер (изабран: октобра 2009., реизабран: септембра 2012.), а од марта 2016 године као доцент. на предметима:

Основи програмирања (2008-2013)
Компоненте технолошких система (2008-2014)
Управљање техничким системима (2008- )
Аутоматизација процеса рада (2008-2014)
Програмирање и примена ПЛК (2008-2014)
Имплементација аутоматизованих система (2008-2009)
Аутоматизација континуалних процеса (2010- )
Управљање кретањем (2013-)
Сензори и актуатори у медицини (2015-)
Примена сензора и актуатора (2013-)


Области истраживања: мехатроника: линеарни погони, индустријска аутоматизација, управљање електропнеуматским системима, бежична аквизиција података, сензорске мреже, ИоТ.

У свом досадашњем научно-истраживачком раду као аутор/коаутор има бројне радове објављене у водећим међународним часописима са СЦИ листе, водећим међународним часописима (М51) и међународним (М33) и националним научним скуповима (М63), као и бројне патенте, мале патенте.

Ванредни професор
01.03.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Истраживач сарадник27.08.2015.01.02.2016.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент23.09.2009.01.08.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави01.12.2008.01.09.2009.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент01.03.2016.Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију
НазивУ Установи
Манипулатор са пнеуматски и електричним управљаним осама

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Повишење ефикасности рада линеарних актуатора применом управљања базираног на ФПГА

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2015

Манипулатор са пнеуматски и електричним управљаним осама

Мастер рад

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTarjan L., Šenk I., Tegeltija S., Stankovski S., Ostojić G.: A readability analysis for QR code application in a traceability system (DOI: 10.1016/j.compag.2014.08.015), Computers and Electronics in Agriculture, 2014, Vol. 109, No November, pp. 1-11, ISSN 0168-1699
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠtrbac Lj., Pracner D., Šaran M., Janković D., Trivunović S., Ivković M., Tarjan L., Dedović N.: Mathematical Modeling and Software Tools for Breeding Value Estimation Based on Phenotypic, Pedigree and Genomic Information of Holstein Friesian Cattle in Serbia (https://doi.org/10.3390/ani13040597) (IF: 3.231 (2021)), Animals, 2023, Vol. 13, No. 4, pp. 1-22, ISSN 2076-2615
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTarjan L., Šenk I., Erić Obućina J., Stankovski S., Ostojić G.: Extending Legacy Industrial Machines by a Low-Cost Easy-to-Use IoT Module for Data Acquisition (doi:10.3390/sym12091486), Symmetry, 2020, Vol. 12, No. 1486, pp. 1-16, ISSN 2073-8994
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStankovski S., Tarjan L., Oros D., Ostojić G., Šenk I.: Using a Didactic Manipulator in Mechatronics and Industrial Engineering Courses, IEEE Transactions on Education, 2010, Vol. 53, No 4, pp. 572-579, ISSN 0018-9359
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуIgnjatović I., Šešlija D., Tarjan L., Dudić S.: Wireless sensor system for monitoring of compressed air filters, Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 2012, Vol. 71, No 5, pp. 334-340, ISSN 0022-4456
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStankovski S., Ostojić G., Tarjan L., Škrinjar D., Lazarević M.: IML Robot Grasping Process Improvement, Iranian Journal of Science & Technology, Transactions B, 2011, Vol. 35, No M1, pp. 197-207, ISSN 1028-6284
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠenk I., Ostojić G., Jovanović V., Tarjan L., Stankovski S.: Experiences in developing labs for a supervisory control and data acquisition course for undergraduate mechatronics education, DOI:10.1002/cae.21578, Computer Applications in Engineering Education, 2015, Vol. 23, No 1, pp. 54-62, ISSN 1061-3773
(М23) Рад у међународном часописуOstojić G., Stankovski S., Tarjan L., Šenk I., Jovanović V.: Development and Implementation of Didactic Sets in Mechatronics and Industrial Engineering Courses, International Journal of Engeneering Education, 2010, Vol. 26, No 1, pp. 2-8, ISSN 0949-149X
(М23) Рад у међународном часописуPerović M., Šenk I., Tarjan L., Obradović V., Dimkić M.: Machine Learning Models for Predicting the Ammonium Concentration in Alluvial Groundwaters (doi:10.1007/s10666-020-09731-9), Environmental Modeling and Assessment, 2020, ISSN 1420-2026
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Tejić B., Tegeltija S., Šenk I., Stanojević M.: An alternative communication network based on LPWAN IoT-based RF modules, Session E2, 14. International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements SAUM, Niš: University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, 14-16 Novembar, 2018, pp. 1-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Tejić B., Tegeltija S., Šenk I., Đukić N.: Testing the range of a LPWAN IoT RF module based on the Texas Instruments CC1200 chip, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 147-153, ISBN 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Šenk I., Tejić B., Oros D., Baranovski I.: Simulation of Hall sensor based localization in a production process, 4. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 4-5 Maj, 2017, pp. 1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Šenk I., Ostojić G., Stankovski S., Gogolak L.: Application of FPGA Technology and a Real-Time Controller for Automatic Regulation of Rapidly Changing Variables, 2. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 5-6 Decembar, 2013, pp. 125-128, ISBN 978-86-7892-565-8, UDK: 007.5 (082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Šenk I., Ostojić G., Đukić N., Baranovski I.: Smart microwave oven, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 55-58, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Šenk I., Kovač R., Horvat S., Ostojić G.: Automatic identification based on 2D barcodes, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 130-135, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić V., Tarjan L., Stankovski S., Lazarević M., Ostojić G.: Food Product Shelf-Life Prediction, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 24-25 Septembar, 2015, pp. 326-329, ISBN 978-86-7083-864-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTegeltija S., Oros D., Tarjan L., Horvat S., Zhang X.: Mobile phone as universal remote controller, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 59-62, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠenk I., Ostojić G., Tarjan L., Stankovski S., Lazarević M.: Food Product Traceability by Using Automated Identification Technologies, 4. Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS, Lisabon: Springer, 15-17 April, 2013, pp. 155-163, ISBN 978-3-642-37290-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠenk I., Ostojić G., Tarjan L., Stankovski S., Lazarević M.: Lean technology in food processing industry, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Novi Sad, 13-14 Septembar, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLazarević M., Stankovski S., Ostojić G., Šenk I., Tarjan L.: Tracing Work Quality in LEAN cell with RFID Technology, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Novi Sad, 13-14 Septembar, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrstanović S., Stojić G., Šešlija D., Tanackov I., Tarjan L., Tepić J.: A Model of Remote Control of Railway Traffic Based on PLC Technique, 46. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Niš: Published by Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia, Printed by UNIGRAF, Niš, Serbia, 29-1 Jun, 2011, pp. 766-769, ISBN 978-86-6125-033-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovač R., Horvat S., Šenk I., Tarjan L., Jovanović V.: Wi-Fi system for monitoring the student attendance at university lectures, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 160-164, ISBN 978-86-7892-341-8
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоШешлија Д., Игњатовић И., Тарјан Л., Марковић Ј.: Интегрисани уређај за даљински надзор пада притиска на филтерима ваздуха под притиском са употребом два манометра; Број малог патента: РС1233 У, Нови Сад, Завод за интелектуалну својину, Београд, 2011
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоШешлија Д., Игњатовић И., Тарјан Л., Лекић Н.: Бежични систем надзора стања филтерских уложака у пнеуматским системима; Број малог патента: РС1159 У, Нови Сад, Завод за интелектуалну својину, Београд, 2010
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоKovač R., Tegeltija S., Ostojić G., Tarjan L., Stankovski S., Šenk I., Tejić B., Đukić N.: Sistem za zadavanje recepta zapisanog u obliku QR koda u memoriju mikrotalasne pećnice pomoću mobilnog telefona (Priznat patent broj 54810, po prijavi P-2012/0471 od 31.10.2012. Patent je upisan u registar patenata 02.08.2016. godine, i objavljen u Glasniku intelektualne svojine br. 5/2016 dana 31.10.2016.), Beograd, Republika Srbija, Zavod za intelektualnu svojinu, 2016
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметСтанковски, С., Остојић, Г., Раковић, М., Тарјан, Л., Шенк, И., Николић, М.: Збирка решених задатака из: Програмирања и примене програмабилних логичких контролера, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2009, ИСБН: 978-86-7892-199-5
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиУниверзитет у Новом Саду01.03.2021.
ДоцентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиУниверзитет у Новом Саду01.03.2016.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука27.08.2012.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука23.09.2009.
Сарадник у наставиМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука20.11.2008.